Mediul de afaceri din Republica Moldova, asociat în cadrul Asociaţiei Naţionale a Companiilor din Domeniul TIC, Camerei de Comerț Americane din Moldova, Asociației Investitorilor Străini, Asociației Businessului European, Camerei de Comerț și Industrie și Confederației Naționale a Patronatului, solicită adoptarea în regim de urgență a ”pachetului digitizarea”. Proiectul de lege a fost elaborat în contextul Foii de Parcurs pentru Impulsionarea Procesului de Digitizare a Economiei Naționale și Dezvoltare a Comerțului Electronic dezvoltat de Ministerul Economiei și Infrastructurii, precum și consultat în regim extins cu mediul de afaceri prin intermediul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, în redacția agreată în cadrul ultimei runde de consultări.

Oamenii de afaceri susțin că în trimestrul II-2020 s-a înregistrat cea mai profundă scădere economică din ultimii 20 de ani în țara noastră, PIB-ul diminuându-se cu 14% față de trimestrul II 2019. Aceștia spun că fără intervenții substanțiale și curajoase din partea Parlamentului Republicii Moldova, efectele crizei vor continua să se agraveze.

Reprezentanții comunității de business mai menționează că, această inițiativă de ajustare corespunzătoare a legislației pentru a permite aplicarea cat mai largă a celor mai noi metode de interacțiune la distanță, cu aplicarea semnăturii electronice avansate calificate, a parcurs toate etapele de avizare și consultare publică, însă în condițiile lipsei unui Guvern plenipotențiar, necesită a fi preluat și definitivat pe platformă parlamentară.

Ei spun că pachetul legislativ pentru digitalizare este unul care răspunde plenar provocărilor actuale, având ca rol primordial eliminarea unui șir de impedimente în dezvoltarea afacerilor și atragerea investițiilor în aceste condiții de criză. De asemenea, procesul de digitalizare ar permite mediului de afaceri să eficientizeze utilizarea resurselor umane și financiare, în special în situația crizei pandemice. În acest sens, comunitatea de afaceri a identificat un șir de priorități care necesită să fie adresate imediat în contextul digitalizării:

• Facilitarea interacțiunii la distanță;

• Recunoașterea semnăturilor electronice emise de prestatorii calificați de peste hotare;

• Asigurarea interacțiunii la distanță în relațiile cu băncile și implementarea sistemelor digitale/electronice de identificarea clientului la distanță, procesul de interacțiune G2B, B2B și B2C, iar de cealaltă parte, având un efect stimulatoriu asupra activității antreprenoriale;

• Digitalizarea accelerată a serviciilor publice la nivel central și în special la nivel local;

• Asigurarea schimbului de date și interoperabilitatea/convergența sistemelor IT ale autorităților publice – prestatoare de servicii publice;

• Simplificarea procedurilor în materie de protecție a datelor cu caracter personal și simplificarea anumitor aspecte ce țin de domeniul protecției datelor cu caracter personal, în conformitate cu cele mai avansate practici internaționale;

• Digitalizarea proceselor și pentru alte domenii neatinse de proiectul dat de lege.

Modificările legislative identificate în cadrul unui vast proces de analiză a constrângerilor, vor impulsiona procesul de digitalizare a mai multor sectoare ale economiei, inclusiv - vor crea beneficii pentru cetățenii Republicii Moldova, subiect actual în contextul pandemiei, când interacțiunea fizică cauzează riscuri sporite.