Asociatul unei companii a acționat în judecată co-asociații unui alt agent economic cu privire la apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale, dezminţirea informaţiilor răspândite, exprimarea scuzelor, repararea prejudiciului material şi prejudiciului moral şi încasarea cheltuielilor de judecată.

Compania la care era asociat reclamantul deținea în arendă mai multe terenuri. Cealaltă firmă era de asemenea asociat la prima, iar unul dintre asociați era și primar. Reclamantul a invocat în cererea sa de chemare în judecată că pârâții ar fi organizat, cu proprietarii terenurilor companiei pe care o administrau, o adunare ”cu ușile închise”.

În cadrul întrunirii, co-pârâții le-ar fi spus celor prezenți că reclamntul ”s-a legat cu bancheri din off-shore-uri, bancherii care împreună cu *** spală bani prin Republica Moldova şi până la urmă o să ne le ia de la noi, o să le pierdem...”. Aceștia le-ar mai fi declarat proprietarilor că pâmânturile lor au fost puse în gaj fără acordul lor şi că ei vor rămâne fără terenuri.

Unul dintre co-pârăți ar mai fi spus că reclamantul este ”un om foarte rău, cu legături criminale, care are probleme că se ocupă de spălarea banilor criminali şi că va fi arestat şi deportat în imediata perioadă, iar pământurile vor rămâne nelucrate şi nu o să plătească nimeni la oameni”.

Scopul acestor declarații ar fi fost dorința de trece pământurile în arenda companiei la care erau asociați. Co-pârâții ar fi reușit în cele din urmă să convingă circa 63 de proprietari de a încheia contracte de arendă a terenurilor cu firma lor.

În instanță, reclamantul a solicitat obligarea copârâţilor să dezmintă informaţiile menţionate şi să verbalizeze în aceleaşi circumstanţe, adică întrunind pe propria cheltuială proprietarii de terenuri. Acesta a cerut şi încasarea în mod solidar de la copârâţi în beneficiul lui a prejudiciului moral în mărime de 1 leu, a prejudiciului material şi a cheltuielilor de judecată.

Prima instanță a admis acţiunea parţial. Magistrații au constatat faptul că informaţiile verbalizate reprezintă judecăţi de valoare lipsite de substrat factologic suficient și a obligat un co-pârât să dezmintă informaţiile verbalizate. Totodată, instanța a dispus încasarea prejudiciulu moral în valoare de 1 leu.

Instanța de apel a casat decizia primei instanțe și a pronunțat o nouă hotărâre, obligând ambii co-pârâți să dezmintă informațiile, să-și ceară scuze și să verbalizeze în aceleaşi circumstanţe dezmințirea. Totodată, a fost încasat în mod solidar de la co-pârâți în beneficiul reclamantul prejudiciul moral în sumă de 1 leu.

Co-pârâții au depus recurs la Curtea Supremă de Justiție, însă instanța l-a declarat inadmisibil prin încheiere irevocabilă.