Astăzi este ultima zi în care pot fi depuse documentele la Institutul Național de Justiție pentru cei care vor să ajungă judecători sau procurori. Perioada de admitere a fost deschisă în data de 1 iulie.

La concursul de admitere se pot înscrie persoanele care întrunesc următoarele condiții:

  • deține cetățenia Republicii Moldova și are domiciliul pe teritoriul ei;
  • are capacitate deplină de exercițiu;
  • are diplomă de licențiat în drept sau echivalentul acesteia;
  • are diplomă de magistru/master în drept;
  • nu are antecedente penale;
  • se bucură de o reputație ireproșabilă;
  • cunoaște limba română;
  • este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;
  • nu are, în ultimii cinci ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) din Legea privind evaluarea integrității instituționale nr.325 din 23.12.2013 (pentru persoanele care până la depunerea documentelor la concursul de admitere au activat în entități publice care cad sub incidența evaluării integrității instituționale).

Totodată, persoanele care solicită admiterea la INJ pentru a candida la funcţia de judecător trebuie să aibă o vechime în muncă de cel puţin doi ani în profesii de specialitate juridică: procuror, avocat, avocat parlamentar, notar, executor judecătoresc, ofiţer de urmărire penală, consilier de probaţiune, personalul de specialitate juridică din cadrul birourilor de avocați, avocat stagiar, notar stagiar, personalul de specialitate juridică din cadrul birourilor notariale, formator titular sau cumulard în domeniul dreptului în cadrul Institutului Naţional al Justiţiei, cadrul didactic titular în domeniul dreptului, personalul de specialitate juridică din cadrul Institutului Naţional al Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor, Curţii Constituţionale, Ministerului Justiţiei, instanţelor judecătoreşti şi procuraturilor, angajaţii direcţiilor/secţiilor juridice sau similarii acestora din cadrul altor autorităţi publice. În vechimea în muncă se include doar perioada de muncă de după obținerea titlului de licențiat în drept.

Cererile pentru înscrierea la concurs se depun online pe pagina web a Institutului. Persoanele care întâmpină dificultăți, pot suna la numărul de telefon 076 076 684.

Amintim că, la concursul de admitere pentru instruirea iniţială în perioada octombrie 2019 – aprilie 2021 sunt scoase 20 de locuri pentru candidații la funcţia de judecător și 20 de locuri pentru candidații la funcția de procuror.