Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a anunțat pilotarea măsurii de subvenționare a locurilor de muncă conform prevederilor art.36 din Legea cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj și a măsurii de subvenționare pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, conform prevederilor art. 38 din Lege.

Măsurile de subvenționare a locurilor de muncă vor fi pilotate în 7 subdiviziuni teritoriale pentru ocuparea forței de muncă: Bălți, Cahul, Cantemir, Chișinău, Hîncești, Orhei și Strășeni.

Astfel, angajatorii care își desfășoară activitatea în raza celor 7 subdiviziuni pilot, și sunt interesați să beneficieze de subvenții, se pot adresa subdiviziunii în a cărei rază își desfășoară activitatea, pentru a depune cererea pentru acordarea subvențiilor și o declarație (formularele acestora pot fi descărcate aici).

Pentru a beneficia de subvenții angajatorii trebuie să întrunească următoarele criterii generale:

  • sunt înregistrați în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali;
  • nu au activitatea suspendată, nu se află în proces de insolvabilitate sau lichidare;
  • nu au datorii față de bugetul public național pentru anul precedent;
  • nu au datorii față de salariați pentru anul precedent.

Potrivit Procedurii de subvenționare a locurilor de muncă pot beneficia de subvenții angajatorii care vor angaja pe o perioadă nedeterminată șomeri care necesită suport suplimentar pe piața muncii din următoarele categorii: persoanele cu dizabilități, persoanele eliberate din locurile din detenție, victimele traficului de ființe umane, după reabilitarea psihologică și socială, persoanele care se luptă cu consumul de substanțe stupefiante ori psihotrope, după reabilitarea socială și psihologică, victimele violenței în familie.

Angajatorii care vor angaja persoanele din categoriile menționate vor beneficia de subvenții lunare în sumă egală cu 30% (1933,92 lei) din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe un termen de 6 luni, pentru fiecare șomer angajat. Subvențiile se vor acorda în scopul compensării parțiale a salariilor șomerilor angajați.
 
Totodată, conform prevederilor Procedurii de acordare a subvențiilor pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități, angajatorii care crează sau adaptează locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități pot beneficia de compensarea a 50% din costurile necesare creării sau adaptării locului de muncă, suportate de către acesta, iar mărimea subvenției nu va depăși cuantumul a 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent pentru fiecare loc de muncă creat sau adaptat.