Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) amintește furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice despre obligaţia de prezentare rapoartelor statistice pentru trimestrul I al anului 2019 privind evoluţia situaţiei pe segmentele de piaţă pe care activează. Datele trebuie oferite până la sfârșitul zilei de astăzi, 15 mai.

Conform procedurilor în vigoare, furnizorii au obligaţia să completeze şi să prezinte trimestrial ANRCETI formularele statistice ”CE-2. Reţele şi servicii fixe”, ”CE-3. Reţele şi servicii mobile” şi ”CE-4. Reţele şi servicii audiovizuale”.

Formularele rapoartelor statistice pot fi descărcate de pe pagina de Internet a ANRCETI, www.anrceti.md, secţiunea Formulare. Tot acolo furnizorii pot consulta şi Instrucţiunile pentru completarea acestora.

Furnizorii vor completa și vor expedia formularele statistice prin sistemul informațional ”Raportare on-line” de pe pagina principală a site-ului ANRCETI sau la adresa eservicii.anrceti.md.

În cazul în care furnizorii nu au posibilitate să completeze și să expedieze formularele statistice prin intermediul sistemului informațional, ei vor prezenta ANRCETI formularele completate în formă electronică (formatul MS Excel) la adresa: [email protected] Suplimentar, aceste formulare vor fi remise ANRCETI și în unul din următoarele moduri:

  • prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului, sub luare de semnătură;
  • sau prin serviciul poştal de trimitere recomandată cu confirmare de primire la adresa ANRCETI: bd. Ştefan cel Mare 134, of. 403 mun. Chişinău, MD 2012.