Direcţia de colectare a impozitelor şi taxelor locale a Primăriei municipiului Chişinău a început, din această săptămână, expedierea avizelor de plată a impozitului pe imobil pentru anul în curs.

Cu acest aviz, contribuabilii urmează să se prezinte fie la oficiile poștale, fie la cele bancare pentru a-și onora obligațiile de plată. Totodată, plata impozitului pentru bunurile imobile poate fi efectuată prin serviciul guvernamental de plăți electronice www.mpay.gov.md sau prin: https://servicii.fisc.md/fisaimobilului.aspx cu utilizarea semnăturii digitale/mobile.

Impozitul pe bunurile imobiliare poate fi achitat, integral sau în părți egale, nu mai târziu de 15 august și, respectiv, de 15 octombrie, iar pentru neachitarea benevolă se aplică penalitatea de 0,0329 % pentru fiecare zi de întârziere.

Totodată, plătitorii fără restanțe pot beneficia de o reducerea de 15% din suma impozitului calculat pentru anul curent, la achitarea integrală a impozitului până la 30 iunie.

În același timp, persoanele care au atins vârsta de pensionare sunt scutite de impozitul pe bunurile imobiliare, în temeiul art. 283 din Codul fiscal conform Anexei (380 mii lei din valoarea estimată în scopul impozitării imobilului).

În cazul neachitării benevole a impozitului pe imobil, la expirarea termenelor de plată, obligația fiscală restantă va fi încasată, în mod forțat, prin intermediul executării silite, precum și cu aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligației fiscale, prin majorarea de întârziere (penalitate), suspendarea operațiunilor la conturile bancare, sechestrarea bunurilor și alte măsuri, conform legislației.