În data de 7 august au intrat în vigoare modificările la art. 16 alin. (1) din Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei, care prevăd că venitul lunar asigurat al salariaţilor rezidenţilor parcului pentru tehnologia informaţiei va constitui 68% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul de gestiune.

În acest context, Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță că a completat pct. 17 al Particularităţilor calculării şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru anul 2020, nr.II-03/10-1015 din 23.01.2020, după cum urmează:

”Venitul lunar asigurat al salariaţilor rezidenţilor parcurilor pentru tehnologia informaţiei pentru perioadele ianuarie - iulie ale anului 2020 constituie suma de 4.771.80 lei. Pentru luna august 2020 venitul lunar asigurat al salariaţilor în cauză constituie suma de 5.284.89 lei {((7 953 lei  x 60%) / 100)) / 31 zile) x 6 zile + {((7 953 lei  x 68%) / 100)) / 31 zile) x 25 zile = 923.57 lei + 4361.32 lei =  5.284.89 lei}, iar pentru perioadele septembrie - decembrie ale anului 2020 venitul lunar asigurat al salariaţilor constituie suma de 5.408.04 lei {(7 953 lei  x 68%) / 100) = 5408.04 lei} indiferent de mărimea de facto a venitului salarial obţinut de angajat."

Scrisoarea cu privire la completarea Particularităţilor calculării şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru anul 2020 poate fi accesată aici.

Până în prezent, prestațiile sociale achitate angajaților companiilor rezidente Moldova IT Park au fost calculate dintr-un venit lunar asigurat egal cu 60 la sută din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, progrnozat pentru anul respectiv.

Potrivit datelor statistice, în anul 2018 doar 168 angajați ai rezidenților Moldova IT Park au beneficiat de prestații de asigurări sociale în mărime totală de peste 6,1 milioane lei, ceea ce reprezintă 7.7% din încasările la BASS din contul impozitului unic achitat de rezidenți. În anul 2019, numărul beneficiarilor de prestații sociale a crescut la 582 angajați, însă suma prestațiilor de asigurări sociale pe care le-au accesat a fost de doar 5,5 milioane lei comparativ cu peste 156 milioane lei transferați pentru asigurarea lor socială.