În sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală (AOAM), asiguratul este o persoană fizică sau juridică obligată prin lege să asigure riscul propriu de a se îmbolnăvi și/sau riscul de a se îmbolnăvi al altor categorii de persoane a căror asigurare este de competența lui.

Mai exact, angajatorul asigură riscul de îmbolnăvire al persoanelor angajate (salariați) prin achitarea primei de AOAM în contribuție procentuală la salariu și alte recompense, iar persoanele angajate obligate să se asigure în mod individual (anexa nr.2 la Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medical) își asigură riscul propriu de a se îmbolnăvi, prin achitarea primei de AOAM în sumă fixă. 

Din categoriile de plătitori ai primei de AOAM în sumă fixă fac parte persoanele fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldova, fondatori de întreprinderi individuale (pct.1, lit.b) din anexa nr.2 la Legea nr.1593/2002). Excepție de la această normă fac doar persoanele cu dizabilități severe, accentuate sau medii și pensionarii. 

Totodată, în impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației (IT) în mărime de 7% din venitul din vânzări, se includ și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajați și angajatori, iar celelalte impozite și taxe se achită de rezidenții parcurilor în modul general stabilit. 

Astfel, fondatorul de întreprindere individuală neangajat, rezident al parcului IT urmează să achite prima AOAM în sumă fixă (Legea nr.1593/2002).

În același timp, acesta urmează să achite pentru angajații săi prima AOAM sub formă de contribuție procentuală la salariu și alte recompense, datorate de angajați și angajatori, parte a impozitului unic, cu referire la plățile salariale efectuate angajaților (Legea nr.77/2016).