Autoritatea Aeronautică Civilă a lansat concurs de selectare a unui avocat pentru acordarea serviciilor de consultanță în materie de prejudicii patrimoniale. Colaborarea va fi reglementată de un contract de prestări servicii.

Concursul a fost lansat în contextul unor acțiuni înaintate de către câteva societăți cu răspundere limitată împotriva Autorității Aeronautice Civile, inclusiv pentru recuperarea prejudiciilor patrimoniale cauzate prin ingerința ilegală a statului în dreptul la respectarea bunurilor, protejat de art. 1 din Protocolul 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

În concurs poate participa orice persoană fizică care deţine licenţă de avocat, precum şi birourile individuale sau asociate, care au calificarea şi abilităţile profesionale necesare şi care au dreptul să exercite profesia de avocat. Acestea trebuie:

  • să aibă o experiență în astfel de litigii, în special să dispună de abilitatea de a formula expertiza financiar-economică a documentelor;
  • să posede o bună cunoaștere a legislației contabile;
  • să fi participat în calitate de reprezentant cel puţin o dată, în ultimul an, într-un caz care a avut drept obiect un litigiu similar.

Ofertele vor fi examinate în mod confidenţial. La evaluarea va fi un avantaj dacă persoana care a depus oferta are are experienţă în calitate de avocat de cel puţin cinci ani și a avut mai multe câştiguri de cauză în astfel de litigii.

Lista documentelor pentru participare:

  • copia buletinului de identitate, a licenţei avocatului şi/sau ale membrilor biroului asociat de avocaţi şi certificatul de atribuire a codului fiscal emis de organul fiscal unde îşi are/au declarat sediul;
  • oferta de preţ pentru serviciile solicitate care va indica în LEI suma limită maximală care poate fi solicitată pentru îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile în scopul consultării AAC până la soluţionarea definitivă a cazului. Preţul total propus va include atât onorariile, cât şi cheltuielile suplimentare (cum ar fi taxele şi impozitele în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru îndeplinirea serviciilor prestate). Structura preţului pentru prestarea serviciilor solicitate va fi prezentată într-un tabel care va indica numărul total de ore estimat, tariful/onorariul pe oră, şi suma totală a preţului estimată pentru prestarea serviciilor solicitate.

Termenul-limită de recepţionare şi înregistrare a documentelor este 10 august, ora 09.00. Documentele pot fi depuse la adresa de e-mail: info@caa.gov.md.