AmCham Moldova a adresat o scrisoare Ministerului Finanțelor și Serviciului Fiscal de Stat prin care solicită clarificarea unor subiecte ce țin de modul de utilizare a facturii fiscale. Neclaritățile vizează:

Documentul de însoțire în cadrul comerțului electronic. Reprezentanții mediului de afaceri solicită confirmarea faptului că, în scopul documentării transportului de marfă realizat în cadrul comerțului electronic către consumator, entitatea poate utiliza formulare de documente primare, aprobate de conducerea acesteia, cu confirmarea obligatorie de către cumpărător faptul recepționării mărfurilor, dat fiind faptul că emiterea documentului primar cu regim special (factura) nu este obligatorie în conformitate cu prevederile art.117 alin.(3) din Codul fiscal.

Perioada de declarare a facturii fiscale în Anexa 2 de către cumpărător, dacă factura vizează cazuri specificate în art. 102 alin.(12) din Codul fiscal. Pentru a asigura o comparabilitate și contrapunere corectă a informației, se propune examinarea posibilității de a ajusta actele normative în sensul în care factura fiscala sa fie declarata in Anexele Declarației privind TVA de către furnizor si de către cumpărător cu data livrării indicată în factura fiscala emisă.

Transmiterea pe mail a facturii fiscale în cazul serviciilor. Oamenii de afaceri propun că pentru a facilita utilizarea în masă a circuitului electronic de documente pe dimensiunea B2B, să fie acceptată factura fiscală emisă pentru prestarea serviciilor și transmisă prin e-mail clientului în format PDF, în cazul imprimării acesteia de sine stătător, utilizând diapazonul și fiind semnată cu semnătura electronică calificată avansată. Totodată, aceștia consideră că ar fi binevenită specificarea obligativității confirmării recepționării serviciilor de către cumpărător. Pentru a evita confirmările pe suport de hârtie, să fie acceptată confirmarea serviciilor prin email (oficial/corporativ/confirmat de persoanele responsabile) cu aplicarea semnăturii electronice. Adițional să fie stabilit un termen de acceptare a serviciilor prestate, în sensul că în situația în care în termen de 15 zile nu se confirmă prin acceptare sau respingere, să fie considerate ca și acceptate.

Necesitatea de a semna fizic în cadrul ciclului scurt și ajustările realizate în cadrul acestui ciclu. Afaceriștii cred că ar fi bine ca pe platforma SIA ”e-Factura” să nu fie permisă redactarea datelor cumpărătorului de către furnizor. Codul fiscal, codul TVA și adresa juridică să fie indicate automat la alegerea cumpărătorului din catalog. Tot ei spun, însă, că Centrul Unic de Apel și alte persoane responsabile de platforma e-Factura, le-au comunicat că,tehnic, acum nu este posibil de efectuat aceasta restricție deoarece cumpărătorul poate fi o persoană juridică nerezidentă pentru care se introduc datele de identificare manual. Amcham crede că acest fapt poate fi ușor depășit prin aceea că la momentul emiterii facturii fiscale de către furnzior să fie obligatoriu bifat client persoană rezidentă sau nerezidentă sau persoana fizică cetățean, iar în cazul persoanei rezidente, cu excepția persoanei fizice – cetățean, să fie interzis tehnic de a redacta manual datele de identificare.

Ajustarea actelor normative secundare în vederea posibilității de realizare a documentării operațiunilor de taxare inversă. Odată cu operarea modificărilor în Codul fiscal ce vizează taxarea inversă, au apărut o serie de situații ce necesită un tratament aparte în ceea ce ține de modul de documentare a acestora. Astfel, se propune ca în cazul emiterii de către vânzător a facturii fiscale pentru livrările ce fac obiectul taxării inverse cu TVA să fie obligatoriu de menționat acest fapt în factură. La moment este foarte greu de identificat livrările efectuate de către companiile insolvabile sau livrările de bunuri gajate.