Codul fiscal ar putea fi modificat cu unele prevederi noi care să prevadă că în veniturile brute nu se vor include dobânzile aferente valorilor mobiliare emise de autoritățile publice locale (APL). Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat în Parlament.

 

Autorul proiectului spune că autoritățile publice locale se confruntă cu problema autonomiei financiare limitate, care s-a acutizat pe parcursul ultimilor ani. Bugetele locale sunt cele mai dependente de transferurile de la Bugetul de Stat, peste 70% din veniturile Bugetelor locale provenind din aceste transferuri. Această dependență a înregistrat un trend ascendent, în special după reforma privind finanțele publice locale din 2013, implementată integral din 2015. Aceste constrângeri nu permit APL să răspundă necesităților locale prioritare, din cauza bazei impozabile locale și accesului limitat la finanțare.

Astfel, autorul proiectului de modificare consideră că unul din instrumentele de bază care ar putea fi utilizate de către APL în vederea atragerii de resurse adiționale pentru proiecte investiționale este emiterea valorilor mobiliare. Contrar bunelor practici din regiune, dar și a abundenței de lichidități din sistemul bancar, acest instrument nu se folosește acum. Deși, teoretic legislația națională permite contractarea datoriei la termen de către autoritățile publice locale prin emisiunea de valori mobiliare, până la moment o astfel de entitate nu a făcut un asemenea pas.

Singura alternativă de împrumut este cea sub formă de credite bancare, totuși aceasta nu poate susține eventuale investiții pe termen lung în lipsa unor maturități corespunzătoare. În acest context, o alternativă viabilă atragerii capitalului investițional ar fi valorile mobiliare emise de APL (așa zisele obligațiuni municipale), dar o serie de constrângeri de ordin fiscal reduc din perspectivele utilizării acestui instrument. Scutirea de la plata impozitului pe venit ar putea contribui la creșterea atractivității acestui instrument de finanțare.