Salariații rezidenților parcului pentru tehnologia informației ar putea beneficia de prestații de asigurare sociale de stat calculate dintr-un venit mai mare. Totuși, majorarea nu va fi de 25 la sută, cum era în proiectul publicat inițial de Ministerul Economiei și Infrastructurii, dar de 8%. Documentul a fost aprobat de Guvern și urmează să ajungă pe masa deputaților.

În prezent, prestațiile sociale achitate angajaților companiilor rezidente Moldova IT Park sunt calculate dintr-un venit lunar asigurat egal cu 60 la sută din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, progrnozat pentru anul respectiv. În anul 2020, salariul mediu prognozat este de 7.953 lei. Astfel, prestațiile sociale sunt calculate având la bază venitul asigurat de 4.771,8 lei. Dacă modificările legislative vor intra în vigoare până la sfârșitul anului, indicatorul se va majora cu 636,24 lei, până la 5.408,04 lei.

Autorii proiectului menționează că, în prezent, în Republica Moldova lipseşte o alternativă de asigurare socială de stat, care ar oferi posibilitatea angajaţilor rezidenţilor Moldova IT Park să contribuie suplimentar la bugetul de asigurări sociale de stat în schimbul unei acoperiri mai mari de riscuri sociale. Totodată, unul dintre principiile organizării și funcționării sistemului public de asigurări sociale este principiul contribuitivității, potrivit căruia drepturile de asigurări sociale se cuvin pe temeiul contribuțiilor de asigurări sociale plătite.

Autoritățile mai afirmă în anul 2018 rezidenții Moldova IT Park au avut în jur de 4.528 angajați, iar suma medie lunară încasată la BASS per fiecare angajat a fost de 1.458 lei. Reieșind din cotele aplicabile, venitul lunar asigurat al acestora ar fi constituit 5.254 lei, comparativ cu 3.690 lei (i.e. 60% din 6150 lei), ceea ce reprezintă 85% din salariul mediu prognozat pe economie pentru anul 2018. Un decalaj semnificativ mai mare s-a produs în anul 2019, când rezidenții parcului au declarat spre plată 285 milioane lei în formă de impozit unic, din care 156 milioane lei au ajuns la BASS pentru asigurarea socială a unui număr mediu de 8.450 angajați (i.e. 1.539 lei lunar per angajat). Respectiv, în condițiile cotelor standard de CAS de 6% la nivelul angajaților și 18% la nivelul angajatorilor, venitul lunar asigurat al unui angajat pentru care se achită CAS în valoare de 1.539 lei pe lună ar fi de 6.411 lei, adică 92% din salariul mediu prognozat pe economie pentru anul 2019.

Potrivit prognozelor, în viitor cel mai probabil acest decalaj se va amplifica și mai mult, iar acest lucru se va datora inclusiv specificului industriei IT de a genera produse și servicii cu valoare adăugată sporită. Astfel, ritmul de creștere a încasărilor din impozitul unic de la aceste companii este și va fi mai mare decât ritmul de creștere a numărului de angajați antrenați în activitățile lor. Respectiv, încasările din impozitul unic (inclusiv distribuția la BASS), vor crește mai mult decât asigurarea socială garantată angajaților, reprezentând o sumă fixă. De exemplu, în anul 2019, impozitul unic datorat de companiile rezidente a parcului a crescut cu 97% față de anul 2018, iar numărul angajaților în aceeași perioadă a crescut doar cu 87%. Pentru anul 2020 cei 556 rezidenți au prognozat venituri în valoare de 4 miliarde de lei.

Potrivit datelor statistice, în anul 2018 doar 168 angajați ai rezidenților Moldova IT Park au beneficiat de prestații de asigurări sociale în mărime totală de peste 6,1 milioane lei, ceea ce reprezintă 7.7% din încasările la BASS din contul impozitului unic achitat de rezidenți. În anul 2019, numărul beneficiarilor de prestații sociale a crescut la 582 angajați, însă suma prestațiilor de asigurări sociale pe care le-au accesat a fost de doar 5,5 milioane lei comparativ cu peste 156 milioane lei transferați pentru asigurarea lor socială.