Bunurile imobile din Republica Moldova vor fi reevaluate în scopul impozitării. Proiectul unui Regulament în acest sens a fost transmis Guvernului pentru examinare.

Potrivi documentului, reevaluarea bunurilor imobile este procesul de recalculare a valorii estimate în scopul impozității, ținând cont de nivelul de dezvoltare a pieței bunurilor imobile, prețurilor de piața în data reevaluării și modificarea factorilor valorici ce influențează valoarea estimată a bunurilor imobile.

Reevaluării vor fi supuse bunurile imobile de toate tipurile care au fost evaluate, anterior, în scopul impozitării, conform Hotărârii Guvernului 1303 din anul 2004, adică:

  • bunuri imobile cu destinaţie locativă;
  • bunuri imobile cu destinaţie comercială;
  • bunuri imobile cu destinaţie industrială;
  • bunuri imobile cu destinaţie agricolă;
  • alte bunuri imobile.

Autoritățile propun două tipuri de reevaluare: generală și curentă. În cazul reevaluării generale se va recalcula prețul ținând cont de factorii valorici ai bunurilor imobile și de nivelul prețurilor la situația din data reevaluării. În timp ce în cazul reevaluării curente se va recalcula valoarea bunului prin indexarea la nivelul prețurilor de viață.

Reevaluarea generală se va face o dată la trei ani, iar data reevaluări se va considera 1 iunie. În acest sens vor fi luate în considerare:

  • datele din contractele în temeiul cărora au fost înregistrate drepturile asupra bunurilor imobile, păstrate în arhivele Agenției Servicii Publice;
  • datele despre ofertele de pe piața bunurilor imobile, colectate de evaluatorii ASP și/sau datele prezentate de către întreprinderile de evaluare, agenții imobiliari și alți participanți profesioniști pe piața imobiliară;
  • datele generale cu caracter economic și sociale, inclusiv informațiile disponibile cu privire la prețurile de piață a bunuriloe imobile din localitate, furnizate de Biroul Național de Statistică, administrația publică locală și ale surse.

Reevaluarea curentă a bunurilor imobile se va efectua în perioada dintre evaluare și reevaluarea generală sau între două reevaluări generale, conform deciziei Guvernului sau la inițiativa autorităților publice locale. Indicele de indexare a valorii se va determina ca raport al nivelului mediu al prețurilor de piață pentru fiecare categorie / subcategorie de bunuri imobile în diferite localități, existențe la data de 1 iunie al anului în care se face reevaluarea, asupra nivelului mediu al valorilor estimate unor categorii/subcategorii anumite a bunurilor imobile în cadrul ultimei evaluări, reevaluări generale sau reevaluări curente.

Decizia privind efectuarea unei reevaluări curente se va lua în cazul dacă Indicele de indexare va fi mai mic decât 0,75 sau mai mare decât 1,25.