Autoritățile au definit o nouă strategia pentru asigurarea independenței și integrității în sectorul justiției. Aceasta urmează să fie implementată în perioada anilor 2021-2024. Documentul a fost transmis Guvernului pentru examinare.

Potrivit Ministerului Justiției, strategia urmează să consolideze și să continue procesele lansate și implementate, care au reprezentat o nouă etapă în edificarea unui sector al justiției modern și care au contribuit la crearea unei noi infrastructuri legislative și instituționale. Obiectivul general, direcțiile strategice și obiectivele specifice ale proiectului țintesc problemele critice și vulnerabilitățile sectorului justiției atestate în rapoartele de evaluare și în discuțiile cu actorii din sector și se concentrează pe:

 • asigurarea coerenței și continuității reformelor precedente;
 • modernizarea în continuare a sectorului;
 • sporirea eficienței, calității și accesului la sistemul judiciar:
 • se orientează spre noile tendințe moderne abordate în domeniul justiției de mai multe structuri europene.

Strategia are trei direcții strategice, fiecare dintre ele setând câteva obiective, după cum urmează:

Direcția strategică I. Independența, responsabilitatea și integritatea actorilor din sectorul justiției

 • consolidarea independenței sistemului judecătoresc și procuraturii;
 • consolidarea integrității și responsabilității în sectorul justiției;
 • sporirea gradului de transparență și încredere în justiție;
 • consolidarea capacităților profesiilor juridice conexe justiției.

Direcția strategică II. Accesul la justiție și calitatea actului justiției

 • îmbunătățirea accesului la justiție și a sistemului de protecție a drepturilor omului în sectorul justiției;
 • îmbunătățirea calității actelor judecătorești și uniformizarea practicii judiciare;
 • consolidarea instruirii, formării și specializării juridice;
 • fortificarea căilor alternative de soluționare a litigiilor.

Direcția strategică III. Administrarea eficientă și modernă a sectorului justiției

 • continuarea procesului de optimizare a sistemului judecătoresc și a procuraturii;
 • consolidarea capacităților administrative și manageriale în sectorul justiției;
 • dezvoltarea și implementarea sistemelor informaționale judiciare.

Fiecare dintre obiectivele și acțiunile stabilite în Proiectul noii strategii urmează să fie analizate separat în articole postate pe BizLaw, în zilele următoare.