Ministerul Finanțelor anunță că dezvoltarea pieței interne a valorilor mobiliare de stat (VMS) este un obiectiv strategic pe termen lung, prevăzut anual în Programul de management al datoriei de stat pe termen mediu. Una dintre acțiunile prevăzute în acest sens este extinderea maturității portofoliului de valori mobiliare de stat emise pe piața internă. 

Astfel, prima licitație de obligațiuni de stat pe șapte ani este planificată pentru data de 21 aprilie. Elementele emisiunii obligațiunilor de stat respective, precum: volumul indicativ al emisiunii, rata anuală a dobânzii, termenele de achitare a dobânzii (cupoanelor), data scadenței etc. vor fi plasate, cu cinci zile până în data desfășurării licitației, pe pagina web a Ministerului Finanțelor, compartimentul Comunicate oficiale de plasare a VMS. 

Potrivit autorităților, emisiunea obligațiunilor de stat pe șapte ani va reprezenta un pas major spre completarea curbei randamentelor, alături de obligațiunile de stat pe termen de doi, trei și cinci ani emise în prezent de către Ministerul Finanțelor. La fel, acestea vor constitui un punct de referință pentru stabilirea prețului la instrumentele pe termen lung (împrumuturi, obligațiuni municipale, etc.) și pentru dezvoltarea altora noi. De asemenea, va contribui la dezvoltarea pieței asigurărilor de viață și va permite băncilor autohtone să accepte depozite pe termene mai lungi. 

Amintim că, persoanele fizice și persoanele juridice, rezidente sau nerezidente, pot să participe la licitațiile de plasare a valorilor mobiliare de stat numai prin intermediul băncilor-dealeri primari.