Autoritățile vor să treacă de la practica de privatizare a întreprinderilor la cea de lansare a parteneriatelor publice private. Agenția Proprietăți Publice (APP) menționează într-un comunicat că din practica internațională s-a constatat că întreprinderile au realizat un salt în dezvoltare datorită unor platforme create de parteneriatul public-privat.

În context, directorul APP a spus că statul nu este interesat de privatizarea întreprinderilor la un preț derizoriu. De aceea, sunt căutate alternative pentru dezvoltarea lor. Una din soluții este parteneriatul public-privat. În acest sens, urmează să fie simplificată procedura de aplicare pentru investitori.

Printre proiectele menționate în cadrul reuniunii la Agenția Proprietăți Publice se regăsește și modernizarea infrastructurii terminalelor vamale și eficientizarea capacităților de import și export. În acest sens, Serviciul Vamal a specificat că o soluție ar fi crearea unor terminale vamale interne și nu la frontiera de stat. Aceasta ar fluidiza traficul prin coridoarele internaționale de transport.

Alte proiecte discutate în cadrul ședinte sunt:

  • dezvoltarea și diversificarea activităților ÎS ”Mecagro”. Întreprinderea activează în domeniul mecanizării agriculturii şi industriei prelucrătoare din Republica Moldova și are un caracter sezonier. Pentru a asigura activitate pe tot parcursul anului este necesar de a efectua investiții considerabile în re-tehnologizarea proceselor și punerea în funcțiune a unor noi linii de producere a utilajului agricol;
  • modernizarea activității ÎS ”Portul Fluvial Ungheni”, întreprindere care activează în domeniul transportului naval din Republica Moldova;
  • dezvoltarea activităților de stocare și prelucrare a deșeurilor periculoase. În acest sens, trebuie de făcut investiții în ÎS ”Centrul de gestionare a deșeurilor periculoase”, care activează în domeniul elaborării soluțiilor tehnice pentru eliminarea deșeurilor periculoase;
  • modernizarea ”Fabricii de sticlă din Chișinău”. Întreprinderea are nevoie de instituirea unui control riguros al calității producției fabricate în conformitate cu standardele europene, dar și asigurarea cu personal calificat;
  • atragerea investițiilor la Întreprinderea pentru cercetarea în selecție și hibridarea suinelor ”Moldsuinhibrid” din Orhei.

Astfel, pentru modernizarea și dezvoltarea activităților acestor întreprinderi autoritățile propun să fie atrase investițiilor private prin intermediul parteneriatelor publice private.