La începutul anului, în Cadastrul funciar au fost înregistrate 3.384.700 mii hectare de teren, dintre care peste 222 mii de hectare erau terenuri irigate, iar 58,68 mii hectare, terenuri desecate. Informația se regăsește într-un proiect prezentat Guvernului de Agenția Relații Funciare și Cadastru.

Suprafaţa terenurilor proprietate publică a statului constituie 783,5 mii ha, 23,1%, suprafaţa terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, 700,8 mii ha, 20,7% şi suprafaţa terenurilor aflate în proprietate privată, 1,9 milioane ha, adică 56,2 la sută.

Terenurile cu destinație agricolă sunt puțin peste 2 milioane de hectare. Dintre acestea, aproximativ 1,7 milioane hectare reprezintă teren arabil, iar peste 23 mii hectare este teren lăsat în pârloagă. În proprietatea publică a statului se regăsesc în jur de 272 mii hectare de teren agricol.

Totodată, terenurile fondului silvic reprezintă 448 mii hectare, terenurile din intravilanul localităților, 314 mii ha, iar terenurile fondului de rezervă, 379 mii ha. Totodactă, 86,8 mii hectare reprezintă terenurile fondului apelor, 59,64 mii ha, terenurile destinate industriei, transporturilor și cu altă destinație specială, iar circa patru mii ha, terenurile destinate protecției naturii, ocrotirii sănătății și activităților recreative.

Potrivit autorităților, la începutul anului s-a constatat o diminuare a fondului de rezervă cu 19,59 mii hectare. Asta din cauza transmiterii terenurilor în proprietate, excluderea terenurilor ocupate de construcții și anexe a fostelor unități agricole din fondul de rezervă. Aceste terenuri au fost trecute la categoria terenurilor cu destinație agricolă, unde s-a înregistrat o creștere a suprafeței cu 18,86 mii hectare.