Candidații la funcția de judecător și procuror vor trebui să-și declare averea și interesele la etapa admiterii la studii la Institutul Național al Justiției (INJ). Autoritățile planifică să instuie un astfel de mecanism pe parcursul anului 2021. Acesta va fi aplicat și în cazul promovării sau transferului magistraților și procurorilor aflați în funcție.

Totodată, Stategia pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2021-2024 prevede și acțiuni de modificare a cadrului legislativ în vederea instituirii unui sistem uniform de accedere în funcția de judecător și procuror în baza vechimii în muncă. La fel, va fi întreprinse măsuri pentru consolidarea activității colegiilor de selecție și evaluare a performanțelor judecătorilor și a procurorilor.

În același timp, va fi modificarea actelor normative interne ale Consiliului Superior al Magistraturii în vederea îmbunătățirii procedurii și criteriilor de selecție, evaluare și promovare a judecătorilor în bază de merit și în mod transparent, dar și elaborată o metodologiei de desfășurare a interviului de către Consiliul Superior al Magistraturii în procesul de evaluare a candidaților la funcția de judecător / promovarea în funcție. O măsură similară va fi aplicată și în raport cu actele normative interne ale Consiliului Superior al Procurorilor.

De reformă nu scapă nici Curtea Constituțională. Autoritățile au de gând să elaboreze modificări la Constituție în partea ce ține de componenţa şi durata mandatului magistraților Înaltei Curți. La fel, va fi definitivat un nou Proiectul de lege cu privire la Curtea Constituţională în variantă nouă. Documentul va comasa Legea cu privire la Curtea Constituțională și Codului jurisdicției constituționale.