Domeniul anticorupției și integrității instituțiilor de drept ar putea trece prin niște schimbări importante în următorii anii. Pe parcursul anului viitor urmează să fie perfecționat și fortificat mecanismului de control al averilor și intereselor, dar și eficientizată activitatea Autorității Naționale de Integritate. Totodată, pe parcursul anului 2022 urmează să fie promovate modificări legislative privind limitarea competețelor Procuraturii Anticorupție la investigarea cauzelor de corupție de nivel înalt. Acțiunile se regăsesc în Strategia pentru asigurare independenței și integrității sectorului justiției 2021-2024, care a fost transmisă Cabinetului de miniștri pentru examinare.

Totodată, autoritățile vor să analizeze eficienței mecanismului de evaluare a integrității instituționale. În acest sens urmează să fie desfășurat un studiu, iar în baza datelor obținute să fie elaborate propuneri de modificari legislative.

O altă măsură stabilită în strategie prevede că în perioada 2021-2022, declarațiile de avere și interese depuse de judecători, procurori, membrii Consiliului Superior al Magistraturii și de către membrii Consiliului Superior al Procurorilor vor fi verificate în mod prioritar de către Autoritatea Națională pentru Integritate.

Documentul stabilește acțiuni și pentru consolidarea capacităților sistemului judecătoresc și a procuraturii în gestionare a problemelor de integritatea și conflicte de interese. În acest sens urmează să fie eficientizate mecanismele de raportare a comunicărilor exparte a judecătorilor și procurorilor, dar și elaborate opinii și recomandări pe domenii specifice de către Comisia de Etică și conduită profesională a judecătorilor.

Pentru a îmbunătăți mecanismului de răspundere disciplinară a judecătorilor și procurorilor urmează să fie:

  • modificat cadrul legal privind activitatea Inspecției Judiciare în partea ce ține de drepturile, obligațiile, garanțiile inspectorilor - judecători, revocarea mandatului și alte aspecte de consolidare a capacităților;
  • modificate actelor normative interne ale Consiliului Superior al Magistraturii ce țin de activitatea Inspecției Judiciare;
  • modificat cadrul legal privind răspunderea disciplinară a judecătorilor în partea ce ține de asigurarea clarității și previzibilității criteriilor care constituie abateri disciplinare, procedura de examinare, extinderea situațiilor în care participă la ședințele Colegiului disciplinar membrii supleanți și alte aspecte deficitare constatate urmare a examinării practicilor;
  • făcută o evaluarea independentă a practicilor Inspecției Procurorilor și Colegiului de disciplină și Etică a procurorilor de examinare a faptelor care constituie abatere disciplinară.