Consiliul Concurenței a sancționat întreprinderea ”Avia Invest" SRL, cu 31,63 miloane lei, pentru abuz de poziție dominantă pe piața de furnizare a serviciilor de acces la infrastructura și facilităților aeroportuare companiilor de handling la sol, în limita teritoriului Aeroportului Internațional Chișinău.

Investigația a fost declanșată la plângerea ”MGH Ground Handling" SRL, companie care prestează servicii de handling la sol în Aeroportul Internațional Chișinău. Compania a reclamat înaintarea neîntemeiată a acordurilor adiționale de prelungire a contractelor de locațiune pe un termen nerezonabil de 30 de zile, în condițiile în care concurentul acesteia, ”Aeroport Handling" SRL face parte din același grup de întreprinderi cu operatorul aeroportului „Avia Invest" SRL.

În cadrul investigației, s-a constatat că ”Avia Invest" SRL deține poziție dominantă pe piața de furnizare a serviciilor de acces la infrastructura și facilitățile aeroportuare companiilor de handling la sol, în limita teritoriului Aeroportului Internațional Chișinău. Acest statut îl deține în virtutea drepturilor ce decurg din Contractul de concesiune din 2013, fiind unicul operator ce administrează infrastructura Aeroportului Internațional Chișinău. De asemenea, s-a constatat că ”Avia Invest" SRL și ”Aeroport Handling" SRL fac parte din același grup de întreprinderi potrivit dependenței structurale și economice.

 Consiliul Concurenței spune că și-a fundamentat decizia pe următoarele constatări:

  • ”Aeroport Handling" SRL, datorită legăturii cu ”Avia Invest" SRL, are acces de lungă durată (49 de ani) la infrastructura centralizată pentru prestarea serviciilor de handling la sol potrivit contractului de concesiune;
  • termenul de valabilitate a contractelor de handling la sol de 30 zile impus de ”Avia Invest" SRL nu este justificat de realizarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii Aeroportului Internațional Chișinău;
  • lucrările de executare pentru modernizarea infrastructurii Aeroportului Internațional Chișinău, aprobate de către Autoritatea Aeronautică Civilă, nu au afectat și nu se referă la suprafețele închiriate de către ”MGH Ground Handling" SRL;
  • perioada justificată economic necesară întreprinderilor de handling la sol pentru recuperarea investițiilor pe termen lung și pentru a nu admite distorsionarea mediului concurențial, este de la un an până la maxim șapte ani.

Tot în cadrul aceleași investigații, Consiliul Concurenței a mai constatat și aplicarea diferențiată a tarifelor pentru prestarea serviciilor de locațiune întreprinderilor de handling la sol. Mai exact, ”Avia Invest" SRL a aplicat tarife inegale pentru prestarea serviciilor de locațiune: ”MGH Ground Handling" SRL achită lunar un tarif pe 1mmai mare cu 60% decât ”Aeroport Handling" SRL.

Decizia completă a Consiliului Concurenței poate fi accesată aici.