Numărul membrilor Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) ar putea fi extins până la 19. Prevederea este inclusă într-o inițiativă legislativă avizată pozitiv de Guvern.

Ministerul Justiției afirmă că cei șapte membri noi, care se propun a fi incluși în componența CSP, urmează a fi delegați după cum urmează:

 • doi membri de către Guvern;
 • doi membri de către Parlament;
 • un membru de către Consiliul Uniunii Avocaților;
 • un membru de către Academia de Științe a Moldovei;
 • un membru de către președintele Republicii Moldova.

Conform proiectului, aceștia vor fi aleși în cel mult șase săptămâni de la intrarea în vigoare a modificărilor legii cu privire la Procuratură.

Menționăm că, în prezent, CSP are 12 membrii, aceștia sunt:

 • Procurorul General;
 • procurorul-șef al Procuraturii UTA Găgăuzia:
 • președintele Consiliului Superior al Magistraturii;
 • ministrul Justiției;
 • cinci membri aleși de către Adunarea Generală a Procurorilor din rândul procurorilor în funcție;
 • trei membri aleși prin concurs din rândul societății civile, după cum urmează: unul de către președintele Republicii, unul de către Parlament și unul de către Academia de Științe a Moldovei.

În avizul dat inițiativei legislative, Guvernul face referire la copilația de opinii a Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneția) prin care se admite posibilitatea statelor de a reglementa modul de constituire a Consiliului Procurorilor. Curtea a dat inclusiv o apreciere pozitivă situației când un număr semnificativ din membrii Consiliului sunt aleși din rândul procurorilor.

Potrivit recomandărilor Comisiei de la Veneția, în vederea evitării managementului corporatist și pentru a oferi o legitimitate democratică activității Consiliului, este bine-venit faptul ca puterea de a numi jumătate din membrii acestuia să fie arondată diferitelor organe. Cu toate acestea, Comisia și-a exprimat îngrijorarea cu privire la raportul dintre membrii Consiliului Procurorilor și numărul de procurori în stat (Muntenegru). Astfel, numărul de tocmai zece membri, în afară de președinte, raportat la un număr de doar 140 de procurori în stat nu a fost apreciat ca unul judicios. Situația este însă diferită pentru numărul de procurori din Republica Moldova, care depășește pragul de 700, se menționează în aviz.

Totodată, Guvernul spune că realizarea amendamentelor propuse va necesita cheltuieli financiare pe termen lung. Prin urmare, Parlamentul urmează să stabilească mijloacele financiare necesare.

Amintim că, proiectul stabilește, de asemenea, posibilitatea ca funcția de Procuror General să poată fi ocupată de către o persoană care nu deține cetățenia Republicii Moldova.