Timp de trei zile, avocații din circumscripția Curții de Apel Chișinău vor vota electronic pentru alegerea a doi membri în Comisia de licențiere. Procesul de vot începe astăzi la ora 9.00 și se va încheia în ziua de 23 octombrie la ora 18:00. Accesul la platforma electronică de votare în cadrul Baroului de avocați din circumscripția Curții de Apel Chișinău se va realiza prin link de acces, transmis avocatului cu drept de vot, membru al Baroului Chișinău, prin mesaj telefonic.

Șapte avocați din cadrul Baroului Chișinău vor să ajungă membru în Comisia de licențiere a profesiei de avocat, doi dintre ei regăsindu-se și în componența veche a comisiei.

Prin urmare, în Comisie vor să ajungă avocații Gheorghe Vlas, Violeta Gașițoi, Elena Castraveț, Adrian Tăbârță, Andrei Bivol, Vadim Vieru și Angela Istrate.

Gheorghe Vlas
Avocatul își propune să îmbunătățeasacă sistemul de accedere în profesia de avocat, să asigure motivarea calitativă a hotărârilor comisiei, transparența proceselor și publicitatea actelor. Apărătorul își mai propune să implementeze metodologii avansate și optime de organizare a testării și verificării candidaților.

Violeta Gașițoi
Avocata propune ca, Comisia de licențiere să publice doar datele persoanelor care au susținut examenul, atât în cazul stagiarilor, cât și a avocaților. Cei ce nu au susținut cu succes examenul, trebuie să primească un e-mail în privat prin care Comisia să îi informeze despre faptul că nu au acumulat numărul total de puncte ca să fie acceptați în calitate de stagiar/ă ori de avocat/ă, consideră Gașițoi. Propunerea este argumentată prin necesitatea respectării onoarei și demnității fiecărei persoane care nu a reușit să treacă examenul din prima încercare și nu dorește ca această informație să fie una publică. Avocata mai propune includerea unor standarde de evaluare, instituirea obligativității ca toți membrii comisiei să se afle în sală de la începutul examenului până la încheierea acestora. O altă propunere ține de introducerea regulilor clare și un standard minim de îndeplinire a acțiunilor în domeniul apărării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în timpul stagierii.

Elena Castraveț
Propunerea candidatei vizează digitalizarea procesului de admitere în profesie, pentru excluderea factorului uman și subiectivismului la evaluarea candidaților.

Adrian Tăbârță 
Digitalizarea examenelor de admitere la stagiul profesional și examenul de calificare în profesia de avocat se regăsește și în propunerile acestui candidat. Propunerea este de asemenea justificată prin excluderea factorului uman.

Andrei Bivol
Avocatul a formulat în programul său electoral cinci propuneri:

 • transparentizarea procesului de admitre în profesia de avocat;
 • elaborarea de noi criterii de evaluare la admiterea în profesia de avocat;
 • digitalizarea procedurilor de admitere la examene și în profesia de avocat;
 • colaborarea dintre Comisia de licențiere și CIA/UAM în vederea racordării procesului de instruire inițială la rigorile examenlor de admitere în profesie;
 • admiterea în profesia de avocat doar a persoanelor solidare cu valorile statului de drept, care întrunesc rigorile de calificare și integritate inerente profesiei de avocat.

Vadim Vieru
Candidatul a formulat în programul său electoral nouă propuneri în cazul alegerii în funcția de membru al Comisiei de licențiere:

 • implementarea Recomandării Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei din 25 octombrie 2000 cu privire la libertatea de exercitare a profesiei de avocat și Recomandării Consiliului Baroului și Societăților Juridice din Europa cu privire la rezultatele pregătirii pentru avocații europeni din 23.11.2007;
 • implementarea recomandărilor din Studiul privind criteriile de accedere în profesia de avocat, elaborate în cadrul Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a sectorului justiției pentru anii 2011-2016;
 • asigurarea implementării mecanismului de evaluare prevăzut de Statutul profesieid e avocat, potrivit ultimelor modificări (inclusive evaluarea electronică);
 • stabilirea unor criterii de elaborare a întrebărilor pentru examenul de admitere la stagiul profesional;
 • inițierea procesului de completare a criteriilor cu privire la reputația ireproșabilă a candidatului în profesia de avocat;
 • delimitarea regulilor cu privire la caracterul deliberativ și adoptarea deciziilor Comisiei de licențiere în dependență de criterilor chestiunilor organizatorico-administrative și cele privind evaluarea lucrărilor și răspunsurilor la examenul de calificare. Stabilirea regulii majorității voturilor membrilor Comisiei de licențiere, după caz a egalității în favoarea candidatului, la evaluarea lucrărilor/răspunsurilor în cadrul examenului de calificare.
 • stabilirea unor criterii detaliate de elaborare a întrebărilor /spețelor pentru examenul de calificare în profesia de avocat;
 • stabilirea unor criterii clare și obiective pentru evaluarea lucrărilor candidaților la examenul de calificare în profesia de avocat ;
 • stabilirea obligației comisiei de examinare  a lucrărilor la etapa scrisă a examenului de calificare să publice răspunsurile-model corecte , însoțite de un rezumat al argumentelor juridice relevante, în scurt timp după anunțarea rezultatelor.

Angela Istrate
Avocata propune elaborarea de noi proceduri de testare, care să excludă factorul uman, și revizuirea metodelor de evaluare.