Decanul Baroului avocaţilor din circumscripţia Curţii de Apel Bălţi, Constantin Botnari a decis să convoace Adunarea Generală ordinară a Baroului în perioada 15-17 noiembrie, în intervalul orelor 9:00-17:00. Adunarea are loc cu prezența fizică a avocaților și se va desfășura la sediul Baroului.

Pe ordinea de zi figurează un singur subiect. Este vorba despre alegerea unui membru în Comisia de licenţiere a profesiei de avocat.

Potrivit unui anunț, publicat de barou, avocații care intenționează să candideze pentru funcția de membru al comisiei de numărare a voturilor, cât şi la funcţia electivă de membru în Comisia de licenţiere a profesiei de avocat vor depune, cu cel puţin 15 zile înainte de ziua desfăşurării şedinţei Adunării Generale, adică până în data de 1 noiembrie, o cerere scrisă pentru participarea la alegeri și vor anexa platforma electorală.

În cerere se va indica vechimea în profesie în condiţiile art.12 din Legea nr.1260 din 19.07.2002, cu privire la avocatură, organul de conducere (comisia) în a cărei componenţă candidează să fie ales, cu solicitarea de a fi înscris în buletinul de vot pentru funcţia respectivă.