Peste 1.500 de avocați sunt așteptați poimâine la Adunarea Generală a Baroului Chișinău, unde vor fi discutate mai multe subiecte. Evenimentul va începe la ora 9.00 și se va desfășura la Palatul Republicii.

Potrivit Ordinii de zi, în cadrul Adunării vor fi discutate următoarele subiecte:

  • Alegerea prezidiului, secretarului adunării și a membrilor comisiei de numărare a voturilor;
  • Alegerea a 2 delegați în Comisia de etică și disciplină a UAM (ca urmare a fuziunii Barourilor Chișinău și Bender);
  • Alegerea a 2 delegați în Comisia de cenzori a UAM (ca urmare a fuziunii Barourilor Chișinău și Bender);
  • Alegerea delegaților Baroului avocaților din circumscripția Curții de Apel Chișinău pentru Congresul avocaților pe perioada anului 2019;
  • Chestiunea cu privire la faptul dacă avocații delegați pentru Congresul avocaților, urmează a fi delegați pentru perioada unui an calendaristic, de la o Adunare general ordinară, până la o altă Adunare generală ordinară, atât pentru Congresul ordinar al avocaților, cât și pentru Congresul/ele extraordinar/e al/ale avocaților;
  • Chestiunea cu privire la aspect de impozitare și de asigurarea medicală și socială a avocaților;
  • Chestiunea cu privire la îngrădirea dreptului avocaților Baroului Chișinău la întrevedere;
  • Chestiunea cu privire la propuneri de completare a legislației, pentru a spori independența profesiei de avocat. Mai multe detalii privind această inițiativă puteți citi aici.
  • Chestiunea cu privire la necesitatea elaborării emblemei Baroului Chișinău.

Recent, Decanul Baroului Chișinău, Dorin Popescu, a făcut un apel  la avocații din circumscipția Curții de Apel Chișinău să verifice dacă sunt înscriși în Lista avocaților Baroului Chișinău care au dreptul de a exercita profesia de avocat pentru anul 2019. La fel, decanul solicită ca avocații să verifice dacă nu au datorii la plata cotizațiilor. 

Decanul a făcut precizarea precum că în temeiul art. 52 alin. (5) Statutul profesiei de avocat, au dreptul să participe avocaţii care sunt înscrişi în Lista avocaţilor Baroului Chişinău, au achitat la zi contribuţiile prevăzute de Lege şi nu se află în situaţii ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exerciţiu al profesiei sau, după caz, nu se află în executarea unei sancțiuni disciplinare. 

La fel, decanul solicită suportul şi disponibilitatea avocaţilor Baroului Chişinău, pentru a asigura legalitatea constituirii Adunării Generale a Baroului Chișinău, prin participarea la adunare, a majorității membrilor Baroului Chișinău. Adunarea Generală a Baroului este legal constituită dacă la ea participă majoritatea membrilor Baroului. În cazul în care la data de 31 mai numărul legal nu va fi întrunit, o nouă Adunare Generală a Baroului Chișinău va avea loc la data de 7 iunie. 

Potrivit legislației, adunările generale ordinare ale barourilor se întrunesc anual, fiind convocate de decani. La acestea pot participa apărătorii înscriși în Lista avocaților Baroului, care au achitat contribuțiile prevăzute de lege și nu se află în situații de incompatibilitate.

Numărul total al avocaților Baroului Chișinău, care au dreptul de a exercita profesia în 2019, este de 1.522 de apărători.