Avocații, notarii, executorii judecătorești, administratorii autorizași sau fondatorii întreprinderilor individuale vor trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar, în 2019, pentru a achita contribuția socială, sub formă de taxă fixă. Aceasta va crește de la 8.420 de lei la 9.456 de lei. Prevederea este inclusă în proiectul legii bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2019. Documentul urmează să fie examinat de către Parlament.

Majorarea sumei fixe cu peste 1.000 de lei este explicată prin faptul că la stabilirea taxei a fost aplicat mecanismul de indexare cu creșterea medie anuală a salariului pe anul precedent. Prin urmare, pentru 2019 aceasta a fost stabilită la 9456 de lei.

Totodată, în document se mai spune că neplata în termen a contribuției de asigurări sociale duce la calcularea unei majorări de întârziere de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere.

Subiectul contribuțiilor sociale achitate a stârnit mai multe discuții în rândul avocaților. Anul trecut, de exemplu, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat o nouă formulă de calcul pentru stabilirea taxei fixe. Atunci, Uniunea Avocaților din Moldova (UAM) a trimis o scrisoare în adresa ministerului și a Casei Naționale de Asigurări Sociale cu mai multe întrebări în privința documentului, care se referea la Instrucțiunea privind modalitatea de determinare a taxei fixe aplicate pentru asigurarea socială, pentru unele persoane asigurate în sistemul public de asigurări sociale. La fel, UAM a solicitat un răspuns și în privința garanțiilor sociale, care sunt acordate apărătorilor. 

În răspunsul oferit de către minister s-a menționat că, prin achitatea unei taxe fixe anuale, avocaților li se asigură pensia minimă pentru limita de vârstă și ajutorul de deces.