Avocații, notarii și executorii judecătorești sunt obligați, pe perioada stării de urgență, să asigure continuitatea activității, cu respectarea normelor sanitar-epidemiologice. Din data de 27 martie, nerespectarea acestei obligații pe întreaga durată a stării de urgență, va constitui abatere disciplinară care se va sancționa cu excluderea din profesie. Decizia a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale.

Încetarea stării de urgență nu înlătură răspunderea disciplinară conform prevederilor Dispoziției Comisiei, se mai spune în document. Totodată, organele de conducere ale celor trei profesii vor lua măsurile necesare în vederea coordonării activității membrilor profesiei pe perioada instituirii stării de urgență, vor verifica respectarea obligațiilor privind continuitatea activității și vor dispune măsurile prevăzute de legislația în vigoare.

Ministerul Justiției a fost desemnată ca instituție care va monitoriza executare prevederilor menționate mai sus. În cazul în care organul abilitat conform legii nu va întreprinde măsurile necesare pentru atragerea la răspundere disciplinară, ministrul Justiției va putea iniția procedura disciplinară.

Menționăm că, anterior, Comisia pentru situații excepționale a decis că notarii trebuie să-și suspende activitatea în perioada 18-27 martie, excepție fiind cazurile de urgență majoră.