Reglementarea mecanismului privind asigurarea socială și medicală a reprezentaților profesiilor conexe justiției, dar și mecanismul de impozitare aplicat a fost subiectul discuției la Ministerul Justiției, cu reprezentanții avocaților, notarilor, administratorilor autorizați, executorilor judecătorești. 

În cadrul reuniunii, ministrul Justiției a spus că este necesar ”de a analiza sub toate aspectele cadrul normativ privind mecanismul de asigurare socială și medicală a reprezentaților profesiilor conexe justiției, precum și mecanismul de impozitare, pentru implementarea prevederilor Planului de activitate al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 636 din 11 decembrie 2019”.

Totodată, în cadrul ședinței, părțile au convenit să facă o analiză a legislației în vigoare și să vină cu înaintarea propunerilor de modificare a acesteia.

Menționăm că, problema asigurărilor sociale și medicale a reprezentanților profesiilor conexe justiției nu este una nouă. Deja de mai mulți sunt lansate discuții privind schimbarea mecanismului de impozitare și achitare a plăților sociale, astfel încât acesta să fie echitabil. Totuși, până în prezent, nu s-a aprobat careva modificări legislative în acest sens.