Consiliul Uniunii Avocaților condamnă și consideră inadmisibile și ilegale acțiunile procurorilor, manifestate prin neacordarea dreptului legal al avocatului la întrevedere cu clientul în condiții de confidențialitate, admiterea nejustificată de către procurori a prezumției vinovăției tuturor avocaților, precum că aceștia ar putea transmite obiecte interzise clienților lor și ar putea să contribuie la eschivarea clientului lor de la urmărirea penală. În ședința extraordinară din 12 octombrie, Consiliul a aprobat o Declarație cu privire la imixtiunea în activitatea de avocat.

Declarația a fost aprobată în urma mai multor sesizări și cereri din partea avocaților, precum și a declarațiilor publice.

În Declarație se menționează că prin astfel de imixtiune a fost data o lovitură întregii bresle a avocaților din Republica Moldova. Potrivit Consiliului, imixtiunea în exercitarea profesiei de avocat alimentează neîncrederea apărătorilor în garanțiile de stat acordate profesiei și diminuează încrederea cetățenilor în eficiența avocaturii, subminându-I independența.

În textul Declarației, Consiliul UAM solicită autorităților statului respectarea dreptului la apărare tuturor persoanelor urmărite penal fără excepție, respectarea normelor și principiilor legale și neadmiterea identificării avocaților cu clienții lor sau cu cauzele clienților lor, ca urmare a îndeplinirii profesieid e avocat. De asemenea, Consiliul solicită neadmiterea, în toate situațiile, fără excepție, a imixtiunii în exercitarea profesiei de avocat, neadmiterea urmăririi penale a avocaților pentru activitățile desfășurate în procesul exercitării profesiei și care rezultă dintr-o conduită profesională și corectă.