Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) a lansat inițiativa de a revizui Regulamentul cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat.

În acest sens, în baza hotărârii CNAJGS a fost creat un grup de lucru, cu următoarea componență:

  • Lilian Darii;
  • Sergiu Chiruța;
  • Iulian Paciurca;
  • Victor Grijuc;
  • Vadim Suhov;
  • Svetlana Suruceanu;
  • Pavel Grițco;
  • Mihail Gafton.

Potrivit CNAJGS, în prezent, grupul de lucru este în proces de colectare a propunerile de modificare a Regulamentului. Astfel, avocații și alte persoane interesate sunt invitate să înainteze propuneri de modificare.

Propunerile urmează a fi argumentate și expuse în forma scrisă până în data de 7 octombrie, la următoarea adresă de e-mail: bpap.cpisarenco@gmail.com.