Mai mulți avocați din Moldova susțin necesitatea modificării legislației privind activitatea specială de investigații.

Opinia a fost expusă în cadrul Conferinței științifico-practice ”Activitatea specială de investigații și respectarea drepturilor persoanei, probleme actuale de doctrină, legislație și practică”, desfășurată în data de 5 iunie.

În cadrul evenimentului, reprezentanții mediului academic și practiciei din diferite domenii (judecători, procurori, avocați, polițiști) au dezbătut subiecte importante ce țin de locul și rolul activității speciale de investigații în prevenirea și combaterea criminalității, asigurarea securității statului, ordinii publice, apărarea drepturilor și intereselor persoanelor, descoperirea și cercetarea infracțiunilor.

Participanții la Conferință au vorbit despre istoricul activității operative (speciale) de investigații: concepte, principii și reglementare și efectiv evoluția cadrului legislativ privind activitatea specială de investigații.

A fost abordată sub aspect doctrinal și practic chestiunea privind valoarea probatorie a rezultatelor măsurilor speciale de investigații și utilizarea acestora:

  • celor efectuate doar în cadrul procesului penal;
  • celor efectuate atât în cadrul unui proces penal cât și în afara lui;
  • celor efectuate doar în afara procesului penal.

Practicienii participanți la Conferință au scos în evidență problemele de practică judiciară privind realizarea măsurilor speciale de investigații, interpretarea și aplicarea normelor ce reglementează activitatea specială de investigații, respectarea drepturilor persoanei în procesul activității speciale de investigații, informarea persoanei supuse măsurilor speciale de investigații despre efectuarea acestora, contestarea măsurilor speciale de investigații.

Avocații participanți la Conferință au scos în evidență standardele CEDO în materia activității speciale de investigații și necesitatea protecției datelor cu caracter personal în procesul exercitării activității speciale de investigații.

În cadrul Conferinței au fost expuse mai multe propuneri referitor la  modificarea, completarea cadrului legislativ privind reglementarea activității speciale de investigații. Propunerile formulate în acest sens  aveau amprentă departamentală pronunțată.

Avocații participanți la Conferință au susținut necesitatea modificării cadrului legislativ privind activitatea specială de investigații, care urmează să prevadă mecanisme și garanții privind respectarea drepturilor fundamentale ale omului în procesul activității speciale de investigații.