Avocatul Poporului acuză Guvernul de sfidarea flagrantă a principiilor transparenței decizionale, după ce Executivul a aprobat, în ședința din cinci noiembrie, proiectul de lege care prevede instituirea funcției de demnitate publică – Avocatul Poporului pentru drepturile antreprenorilor. Instituția solicită prim-ministrului Republicii Moldova, Ion Chicu, retragerea  proiectului de lege în cauză și consultarea tuturor părților interesate, pentru a evita adoptarea unei legi  neinspirate, care va înrăutăți situația Oficiului Avocatului Poporului și va fi ineficientă în soluționarea problemelor antreprenorilor.

Nemulțumirea este legată de faptul că o decizie în care este vizată Instituția Națională pentru Drepturile Omului ar fi fost luată fără înștiințarea și consultarea Ombudsmanului, ”fiind în totalitate ignorate procedurile legale de adoptare a actelor legislative”.

Avocatului Poporului notează și faptul că documentul vizat contravine Principiilor de la Paris, care stabilesc standardele internaționale de activitate a unei Instituții Naționale de Protecție a Drepturilor Omului (INDO). În conformitate cu aceste standarde, Oficiul Avocatului Poporului a fost acreditat în 2018 cu cel mai înalt statut, statutul ”A”. Potrivit Ombudsmanului, crearea unei funcții de Avocat al Poporului pe un domeniu care nu are tangență cu  activitatea de promovare și  protecție a drepturilor omului ar putea conduce la retragerea acestui statut.

Ombudsmanul consideră că impactul inițiativei Guvernului de a institui funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile antreprenorilor în cadrul Oficiului Avocatului Poporului va fi exclusiv unul negativ, atît asupra instituției de protecție a drepturilor omului, cât și a Republicii Moldova și nu va aduce o valoare adăugată pentru respectarea drepturilor antreprenorilor așa cum se intenționează.

Potrivit instituției, această intenție este în disonanță totală cu toate recomandările ONU, CoE, UE și altor parteneri de dezvoltare, prin care Republica Moldova este încurajată să consolideze Oficiul Avocatului Poporului  în calitate de Instituție Națională pentru Drepturile Omului.

Avocatul Poporului nu pune la îndoială necesitatea instituirii unui mecanism de protecție a drepturilor antreprenorilor, fiind un drept al statului să decidă asupra unei astfel de oportunități, dar atenționează că implementarea acestei idei în formatul propus este total greșită din perspectiva standardelor internaționale în domeniul drepturilor omului.

Anterior, Avocatul Poporului a înainta propuneri de completare a Legii nr.52 cu privire la Avocatul Poporului cu  prevederi prin care ar avea atribuția de a examina adresări din partea persoanelor juridice. Aceste și alte propuneri ale Avocatului Poporului au fost formulate și înaintate Ministerului Justiției în anul 2018,  în corespundere cu Avizul Comisiei de la Veneția nr. 808/2015 din 25 iunie 2015 asupra Legii cu privire la Avocatul Poporului.

Oficiului Avocatului Poporului consideră că scopul instituirii unei noi funcții de Avocat al Poporului pentru drepturile antreprenorilor este altul decât cel prevăzut în standardele internaționale privind mandatul și rolul unei Instituții Naționale pentru Drepturile Omului, statut deținut și de Oficiul Avocatului Poporului din Republica Moldova.

Instituția consideră că decizia Guvernului referitoare la reorganizarea instituției prin instituirea unei noi funcții de Avocat al Poporului pentru drepturile antreprenorilor este un act nechibzuit și periculos, care lovește în actuala Instituție Națională pentru Drepturile Omului ce activează în condiții extrem de dificile: ”într-un sediu avariat și cu o echipă modest remunerată”.

Amintim că în ședința din cinci noiembrie Guvernul votat un proiect de lege care prevede instituirea funcției de demnitate publică – Avocatul Poporului pentru drepturile antreprenorilor. Acesta va fi numit de Parlament și va activa în cadrul Oficiului Avocatului Poporului, dar urmează a fi autonom față de Avocatul Poporului și Avocatul Poporului pentru drepturile copilului.

Potrivit proiectului, Avocatul Poporului pentru drepturile antreprenorilor va fi specializat în problemele de protecție a drepturilor antreprenorilor și va asigura respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale antreprenorilor de către autoritățile publice, de către organizații şi întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, de către organizațiile necomerciale şi de către persoanele cu funcții de răspundere de toate nivelurile.