Avocatul Poporului spune că este îngrijorat de decizia parlamentarilor de a permite modificarea și/sau abrogarea legislației în perioada stării de urgență.

Potrivit lui Mihail Cotorobai, temerile și rezervele sunt determinate de faptul că în perioadele de situații excepționale cauzate de asedii, stare de război, cataclisme de diferit caracter este foarte dificil, dacă nu imposibil, de a fi asigurat procesul democratic de legiferare. Acesta implică, în principal, transparență, consultarea actorilor relevanți în cadrul unor dezbateri publice. 

Deciziile, politicile publice și legile au un impact direct asupra populației. Astfel, autoritățile sunt obligate să consulte opinia beneficiarilor și de a-i implica în procesul decizional, pentru ca soluțiile elaborate să corespundă necesităților acestora. Or, în condițiile regimului de urgență, din motive obiective, aceste mecanisme democratice nu pot fi puse în aplicare. Prin urmare, există pericolul comiterii unor abuzuri care ar atenta la drepturile și libertățile fundamentale ale omului. 

Ombudsmanul mai este rezervat și în legătură cu modificările operate în Legea nr. 212 prin care, printr-o formulă generală, ”măsuri necesare pentru aceste scopuri”, sunt admise acțiuni suplimentare celor prevăzute în actul legislativ. Formularea lasă loc de interpretări și de acțiuni disproporționate, care ar putea conduce la restrângerea nejustificată a drepturilor omului sub pretextul regimului de urgență națională.

În context, Avocatul Poporului menționează că în apelul recent al raportorilor speciali ONU pentru drepturile omului, dar și al experților internaționali în domeniul drepturilor omului, statelor membre ale ONU li se reamintește de faptul că orice măsuri de urgență ca răspuns la COVID-19 trebuie să fie proporționale, necesare și nediscriminatorii. Totodată, o dată cu instituirea stării de urgență, autoritățile nu pot face orice, oricând și cu oricine. Stare de urgență nu este echivalentă abuzului în drepturi.