Avocatul stagiar va avea mai multe drepturi și va putea participa la examenul de calificare în profesia de avocat înainte să finalizeze stagiul profesional. Proiectul hotărârii Consiliului Uniunii Avocaților, prin care urmează să se aprobe modificările și completările la Statutul profesiei de avocat, a fost prezentat pentru consultări publice.

Documentul prevede că avocatului stagiar i se permite să acorde, contra plată, asistenţă juridică clientului în cadrul judecătoriilor, curţilor de apel şi autorităţilor publice. Avocatul stagiar are dreptul să asiste avocatul îndrumător, la orice fază a procesului penal, în cazul apărării drepturilor bănuitului, ale învinuitului sau ale inculpatului și să acorde asistență juridică la toate fazele  procesului penal celorlalte părți participante la procesul penal, contravențional și civil, cu excepția reprezentării părții la faza procesului în recurs.

În redacția actuală Statutul profesiei de avocat se spune că avocatul stagiar poate acorda, contra plată, asistenţă juridică clientului în cadrul judecătoriilor, curţilor de apel şi autorităţilor publice, cu excepţia asistenţei pe cauzele penale şi contravenţionale.

Conform proiectului, persoana care a promovat examenul de admitere la stagiu efectuează un stagiu de pregătire profesională cu o durată maximă de 24 de luni. Avocatul stagiar poate participa la examenul de calificare după efectuarea stagiului profesional de cel puțin 12 luni. Stagiul profesional se finalizează la admiterea în profesia de avocat sau la expirarea a 24 de luni de stagiu, oricare dintre aceste două momente survine mai întâi.

În prezent norma spune că stagiul de pregătire profesională are durata de 18 luni şi este obligatoriu în cazurile prevăzute de Lege.

Proiectul mai prevede că stagiul profesional se desfășoară în baza contractului încheiat între avocatul stagiar și avocatul îndrumător, înregistrat la Uniunea Avocaților. Contractul de efectuare a stagiului este gratuit. Avocatul stagiar poate fi remunerat pentru activitatea desfășurată în timpul stagiului în cadrul biroului asociat sau al cabinetului avocatului.

Avocatul îndrumător trebuie să dispună de birou cu un spaţiu suficient pentru asigurarea stagiului profesional, să aibă o vechime în profesia de avocat de cel puţin cinci ani şi o reputaţie ireproşabilă. Un avocat îndrumător poate avea concomitent cel mult doi avocaţi stagiari.

Stagiul profesional se suspendă pe timpul serviciului militar sau al concentrării, în caz de absenţă motivată a avocatului stagiar ori în caz de încetare a îndrumării profesionale fără culpa acestuia. Perioada de stagiu efectuată anterior se include în durata stagiului profesional.

Suspendarea stagiului profesional se constată de către Consiliul Uniunii Avocaților, care determină împrejurările ce justifică suspendarea și extinderea perioadei de stagiu efectuat anterior suspendării.

După expirarea a doi ani de la finalizarea stagiului profesional, persoana poate participa la examenul de calificare doar cu condiția efectuării repetate a stagiului profesional cu o durată minimă de șase luni, fiind scutită de susținerea examenului de admitere la stagiu.

Amintim că, modificările efectuate la Legea avocaturii au fost publicate în Monitorul Oficial la mijlocul lunii iunie. Uniunea Avocaților din Moldova, în termen de trei luni de la intrarea în vigoare a modificărilor, trebuie să aducă actele sale în concordanță cu acestea.