Decizia de instituire a instituției Avocatului Poporului pentru drepturile antreprenorilor urmează să fie luată de Guvern. Proiectul se regăsește pe ordinea de zi a ședinței Cabinetului de miniștri din data de 5 noiembrie.

Potrivit documentului, Avocatul Poporului pentru drepturile antreprenorilor va acorda protecție și asistență antreprenorilor în scopul asigurării respectării drepturilor și intereselor legitime ale acestora de către autoritățile publice, de către organizații și întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, de către organizațiile necomerciale și de către persoanele cu funcții de răspundere de toate nivelurile.

Mai exact, noua instituție va apara drepturile și interesele legitime ale antreprenorilor prin prevenirea încălcării, monitorizarea și raportarea modului de respectare la nivel național, promovarea drepturilor și intereselor legitime ale antreprenorilor și a mecanismelor de apărare a acestora, aplicarea procedeelor reglementate de prezenta lege, perfecționarea legislației și prin colaborarea internațională în acest domeniu. În acest sens, instituția va coopera cu orice persoană, organizație necomercială, instituție sau autoritate publică cu activitate în domeniu.

În scopul apărării drepturilor antreprenorilor, Avocatul poporului pentru drepturile antreprenorilor va putea sesiza Curtea Constituțională și înainta acțiuni în instanțele judecătorești.