În iunie 2016, Plenul Consiliul Concurenței a inițiat o investigație referitor la semnele încălcării prevederilor art. 11 alin. (2) lit. a) și c) din Legea concurenței (abuzul de poziție dominant) de către întreprinderile ”Moldovagaz" SA, ”Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" SRL (actuala ”Premier Energy" SRL) și ”Furnizarea Energiei Electrice Nord" SA și anume prin impunerea unor prețuri inechitabile și aplicarea unor condiții inegale băncilor comerciale la prestarea serviciului de recepționare a plăților necomunale în raport cu Poșta Moldovei, creând astfel băncilor un dezavantaj concurențial. Investigația a fost inițiată ca urmare a examinării plângerii depuse de către Asociația Băncilor din Moldova.

Consiliul notează că, pe parcursul investigației nu au fost stabilite probe suficiente care ar demonstra impunerea de către ”Moldovagaz" SA, ”Premier Energy" SRL și ”Furnizarea Energiei Electrice Nord" SA, băncilor comerciale, a unor comisioane mai mici pentru prestarea serviciului de recepționare a plăților pentru serviciile necomunale, deoarece prestarea acestor servicii a avut loc conform contractelor încheiate și negociate direct cu furnizorii, iar băncile comerciale au posibilitatea să nu încheie astfel de contracte și să renunțe la prestarea serviciilor de recepționare a plăților în cazul în care acest lucru nu este avantajos din punct de vedere economic neavând o obligație legală în acest sens.

În cele din urmă, serviciul de procesare a plăților pentru serviciile necomunale nu reprezintă un serviciul indispensabil în desfășurarea activității de bază a băncilor comerciale.

Totodată, autoritatea de concurență nu a stabilit probe suficiente care ar demonstra aplicarea de către reclamați față de băncile comerciale a unor condiții inegale la prestarea serviciului de recepționare a plăților necomunale în raport cu ÎS ”Poșta Moldovei", deoarece prestarea acestui serviciu de către ÎS ”Poșta Moldovei" nu poate fi considerat echivalent cu prestarea serviciului de către băncile comerciale. ÎS ”Poșta Moldovei" dispune de o reţea teritorială de 1.183 de oficii/agenții poștale, deservind circa 1.527 de localităţi ale ţării. Totodată, peste 1.000 de oficii sunt amplasate în zonele rurale, unde cea mai mare parte a populației nu poate beneficia de serviciile oferite de instituțiile bancare, fără să suporte careva cheltuieli adiționale de deplasare către centrele raionale sau orașele mai mari. Mai mult de atât, în dependență de rețeaua deținută, băncile care dețin mai multe filiale și agenții au putut negocia un comision mai mare în raport cu băncile mai mici, ceea ce susține faptul că serviciul prestat de către entitățile economice cu o rețea mai mare de oficii comerciale, nu este echivalent cu serviciul prestat de către entități economice ce dețin rețele mai mici de oficii comerciale.

Drept urmare, printr-o decizie din 16 iulie, Plenul Consiliului Concurenței a încetat investigația cazului în legătură cu faptul că pe parcursul desfășurării investigației nu au fost descoperite probe suficiente privind încălcarea prevederilor art. 11 alin. (1) și (2) lit. a) și c) din Legea concurenței (abuzul de poziție dominant) de către ”Moldovagaz" SA, ÎCS ”Premier Energy" SRL și ”Furnizarea Energiei Electrice Nord" SA, care ar justifica aplicarea de măsuri corective sau sancţiuni.