Băncile vor trebui să elaboreze, să actualizeze și să transmită Băncii Naționale a Moldovei un plan de redresare care să prevadă acțiuni credibile, care urmează a fi implementate în cazul survenirii unei situații de criză.

Banca Națională a Moldovei a prezentat pentru consultări publice proiectul Hotărârii Comitetului Executiv al BNM ”Pentru modificarea Regulamentului privind cadrul de administrare a activității băncilor nr.322/2018”.

Potrivit proiectului, obiectivul planului de redresare este de a identifica opțiunile viabile și aplicabile în vederea contracarării atât a unei crize idiosincratice, cât și a unor perturbări la nivel de sistem, precum și de a evalua dacă aceste opțiuni sunt suficient de robuste și variate pentru a face față unei largi game de șocuri de natură diferită și de a restabili poziția financiară a băncii după o deteriorare semnificativă, pentru asigurarea unei activități stabile și sustenabile.

Planul de redresare trebuie să fie elaborat luând în considerare o serie de scenarii de crize financiare și macroeconomice majore, evenimente sistemice relevante pentru caracteristicile specifice băncii, persoanelor juridice în care banca posedă o deținere calificată și, dacă este cazul, grupului din care face parte.

Planul de redresare include cel puțin următoarele elemente:

  • rezumatul elementelor-cheie ale planului de redresare;
  • informații privind guvernanța;
  • analiza strategică;
  • planul de comunicare și informare;
  • analiza măsurilor pregătitoare;
  • descrierea indicatorilor de redresare;
  • informații cu privire la scenariile de criză utilizate.