Băncile vor trebui să publice informații referitoare la cadrul de administrare a activității, fondurile proprii, cerințele de capital, lichiditate, expunerile la risc, amortizoarele de capital, alți indicatori-cheie, politicile interne, inclusiv politica de remunerare.

Banca Națională a Moldovei (BNM) a prezentat pentru consultări publice proiectul Hotărârii Comitetului executiv ”Pentru aprobarea Regulamentului privind publicarea informațiilor aferente adecvării fondurilor proprii”.

Conform documentului, băncile vor fi obligate să publice informațiile prevăzute de proiectul regulamentului, cu excepția celor nesemnificative, informațiilor considerate ca fiind proprietate sau confidențiale, determinate astfel conform criteriilor stabilite în regulament.

Informația se va publica, cel puțin anual, sub forma unui raport. Publicarea acesteia nu anulează obligativitatea băncilor de a dezvălui informația prevăzută în alte acte similare.