Baroul de avocați din circumscripția Curții de apel Chișinău a semnat un Acord de înfrățire cu Baroul Galați din România. Anunțul a fost făcut de Dorin Popescu, decanul Baroului Chișinău. Potrivit acestuia, ideea intensificării colaborării între cele două structuri a apărut în cadrul campionatului de fotbal Cupa Moldovei, ediția I Galați Danubius, organizat în luna septembrie.

Conform acordului semnat, urmează să fie organizate mai multe instruiri comune cu participarea avocaților și a formatorilor din Moldova de pe ambele maluri ale Prutului. Decizia a fost luată pentru că existe multe problemele comune în exercitarea profesiei de avocat, dar și multe interese comune care pot fi dezvoltate prin legarea relațiilor profesionale și personale între avocați.

Totodată, la sfârșitul săptămânii trecute a fost organizată, la Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, o masă rotundă cu tema: Combaterea spălării banilor și implicațiile asupra profesiei de avocat în România și Republica Moldova. În cadrul evenimentului, au fost dezbătute subiecte legate de implicația reglementărilor privind combaterea spălării banilor asupra profesiei și practicii de avocat.

Dorin Popescu spune că drept urmare a evenimentului organizat și a discuțiilor purtate, a fost încheiat și semnat Protocolul tripartit de colaborare între Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității ”Dunărea de Jos”, Baroul Galați și Baroul Chișinău. Protocolul tripartit vizează necesitatea creării unui mediu stimulativ pentru educație juridică și cercetare, importanța existenței unui parteneriat între mediul academic gălățean și practicienii dreptului, reprezentați de corpul avocaților din Baroul Galați și Baroul Chișinău, precum si de rolul activ pe care trebuie sa îl aibă aceștia la împlinirea nevoilor societăţii, ce vizează interesul public general.