Banca de Economii S.A., aflată în proces de lichidare, a anunțat organizarea și desfășurarea concursului de selectare a unui cabinet/birou asociat de avocați, pentru reprezentarea intereselor Băncii în instanțele de judecată naționale, internaționale sau de arbitraj.

La concursul anunțat pot participa cabinetele/birourile asociate de avocați:

  • specializate în drept bancar, economic, civil, penal, administrativ, internațional;
  • cu experiență în reprezentarea intereselor în cadrul instanțele de judecată naționale/internaționale/arbitraj;
  • neafiliate și fără conflicte de interes cu acționarii Băncii și ex-organe de conducere a acesteia;

Pentru participarea la concurs nu se achită taxă.

Termenul limită de recepționare și înregistrare a ofertelor se stabilește 28 iunie 2021, pe adresa mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 23, MD-2075 (secretariat), tel. de contact - 067 218 008.

Ofertele se vor prezenta  în plic sigilat la adresa și în termenul indicat.

Concursul se va desfășura prin deschiderea ofertelor în incinta Băncii de Economii S.A.: mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 23, MD-2075, pe data de 30 iunie 2021, ora 10:00.