Începând cu 15 aprilie, beneficiarii tuturor prestaţiilor sociale pot să-şi programeze vizita la casa teritorială de asigurări sociale în regim online prin intermediul paginii web a CNAS www.cnas.md, accesând bannerul "Programare online la CTAS".

Pentru programarea online la subdiviziunea teritorială trebuie să faceţi doar câţiva paşi: selectaţi oficiul CTAS conform vizei de domiciliu, tipul serviciului, data naşterii, IDNP-ul, numele, prenumele, precum și data şi ora programării.

Primele trei zile ale săptămânii, luni, marţi şi miercuri, sunt destinate beneficiarilor de pensii, alocaţii, compensaţii şi ajutoare. Celelalte două zile, joi şi vineri, sunt destinate familiilor cu copii. Iar beneficiarii de ajutoare de deces şi bilete de tratament balneosanatorial se pot adresa la subdiviziunile teritoriale ale CNAS zilnic.

Toate serviciile, prestate de Casa Naţională în mod electronic, pot fi găsite pe site-ul oficial  al instituţiei www.cnas.md în partea dreaptă a paginii.

Pentru orice întrebări ce ţin de  ”Programarea online la CTAS" şi alte servicii prestate de către casele teritoriale de asigurări sociale puteți contacta Centrul de Apel al CNAS la telefonul 022 257 777.