Banca Europeană pentru Reconstrucții și Dezvoltare (BERD) vrea să vândă acțiunile deținute la B.C. Mobiasbancă-GSG S.A prin tranzacție directă. În acest sens, Consiliul de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare a avizat prin coordonare tranzacția specială de vânzare-cumpărare a 884.151 de acțiuni emise de BC Mobiasbancă-GSG SA, în urma examinării cererilor și documentelor atașate depuse de Societe Generale SA și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

În prezent, BERD deține 8,8 la sută din acțiunile băncii. Tranzacția de vânzare directă presupune că atât cumpărătorul, cât și vânzătorul trebuie să obțină autorizația directă a CNPF. Potrivit reprezentanților instituției, în această tranzacție, BERD are calitatea de vânzător, iar banca - cumpărător. 

Anterior, s-a anunțat că Mobiasbanca va fi cumpărată de OTP Bank din Ungaria. Societe Generale a anunțat despre semnarea unui acord de vânzare a participației sale majoritare în Mobiasbancă Societe Generale (Moldova) către OTP. Potrivit unui comunicat de presă, se estimează că tranzacția urmează să se finalizeze în următoarele luni, sub rezerva obținerii autorizației din partea autorităților corespunzătoare de reglementare bancară, a concurenței și pieței financiare.

Amintim că, în luna februarie, CNPF a emis o decizie prin care a anunțat că acțiunile băncilor vor putea fi vândute direct prin contract de vânzare-cumpărare (tranzacție directă).  Prin urmare, băncile vor putea să vândă acțiunile pe care le dețin prin tranzacții directe (vânzare-cumpărare). Acest fapt reiese din alin. 6 și alin. 7 din art. 11 a Legii cu privire la societățile pe acțiuni, care spune că valorile mobiliare emise de societăţi circulă după cum urmează:

  • doar pe piaţa reglementată, în cazul în care se efectuează tranzacţii de vânzare-cumpărare cu valori mobiliare emise de societăţile entităţi de interes public în volum de 1% sau mai mult din totalul valorilor mobiliare emise de o singură clasă;
  • pe piaţa reglementată sau în afara acesteia, în cazul în care se efectuează tranzacţii de vânzare-cumpărare cu valori mobiliare emise de societăţile entităţi de interes public în volum de până la 1% din totalul valorilor mobiliare emise de o singură clasă;
  • conform modului de efectuare a tranzacţiilor stabilit de Comisia Naţională a Pieţei Financiare, în cazul altor tranzacţii cu valori mobiliare decât cele specificate mai sus.

În același timp, în cazul tranzacției de vânzare-cumpărare cu valori mobiliare emise de bănci, efectuate pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare, părțile sunt în drept să efectueze tranzacția:

  • în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat direct între vânzător şi cumpărător la prețul liber convenit între ei şi în condițiile contractuale stabilite de aceștia conform legii; sau
  • în condițiile regulilor pieței reglementate sau ale sistemelor multilaterale de tranzacționare.

Astfel, decizia CNPF stabilește și condițiile care trebuie întrunite pentru înregistrarea tranzacțiilor speciale.Mai exact:

  • a fost eliberat avizul CNPF; 
  • numărul de valori mobiliare tranzacționate constituie cel puțin o deținere calificată în cazul băncilor, o participație calificată în cazul asigurătorilor (reasigurătorilor) sau o participațiune calificată în cazul societăților de investiții; 
  • valoarea tranzacției este mai mare de 1 milion de lei în cazul băncilor și asigurătorilor (reasigurătorilor).