Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis menținerea ratei amortizorului de risc sistemic, pe bază individuală, pentru toate băncile și aplicate expunerilor situate în Republica Moldova. Indicatorul va fi la nivelul de 1% din cuantumul expunerii la risc.

Totodată, BNM a decis să mențină până în data de 31 decembrie 2021 majorarea cu două puncte procentuale a ratei amortizorului de risc sistemic stabilită.

Decizia a fost luată în baza rezultatele studiilor și analizelor efectuate de BNM, care denotă că riscurile sistemice potențiale, derivate din procesul de tranziție a sectorului bancar la noile cerințe de reglementare și supraveghere bancară, persistă, iar situația economică nefavorabilă, stabilită în contextul crizei pandemice COVID-19 și prognozele nefavorabile ale instituțiilor naționale și internaționale aferente creșterii economice din țară și regiune necesită o abordare prudentă aferentă cerințelor de capital aplicabile băncilor.

Hotărârea Comitetului executiv al BNM cu privire la menținerea ratei amortizorului pentru risc sistemic intră în vigoare în data 1 ianuarie 2021.