Acționarii ”Energbank” și ”Fincombank” mai au la dispoziție trei luni pentru înstrăinarea acțiunilor, după ce în ianuarie Banca Națională (BNM) le-a suspendat drepturile pentru activitate concertată și i-a obligat să le vândă. Decizia de prelungire a termenului de înstrăinare a acțiunilor fost luată de comitetul executiv al BNM.

Amintim că, în cazul Băncii de Finanţe şi Comerţ, BNM a constatat, prin hotărârea din 11 ianuarie 2019, că un grup de acționari acționează concertat în raport cu banca. Aceștia au achiziționat și dețin o cotă substanțială în capitalul social al băncii, în mărime de 36,15 la sută, fără permisiunea prealabilă scrisă a BNM. Astfel, au fost încălcate prevederile Legii privind activitatea băncilor.

În consecință, a fost suspendat exercițiul unor drepturi ale acestor acționari, și anume: de vot, de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor, de a introduce chestiuni în ordinea de zi, de a propune candidați pentru membrii consiliului societății, ai organului executiv și de a primi dividende. În urma acestei decizii,  acționarii vizați au fost obșigați să-și vândă acțiunile deținute în capitalul social al ”Fincombank”.

Activitatea concertată, fără permisiunea prealabilă scrisă a BNM, a fost constatată și la ”Energbank”. BNM a suspendat la 11 ianuarie exercițiul unor drepturi în privința a 52,77 la sută din acțiuni, obligând acționarii să înstrăineze cotele deținute în capitalul social al băncii.

De asemenea, ținând cont de mărimea pachetului de acțiuni de peste 50%, BNM a dispus în privința acestei bănci aplicarea măsurilor de intervenție timpurie și desemnarea administratorilor temporari. Măsura a fost luată pentru asigurarea unei conduceri sănătoase și prudente a activității băncii în perioada de soluționare a deficiențelor identificate în structura de proprietate a acesteia.

Cu toate acestea, potrivit BNM, ambele instituții bancare activează în regim normal și prestează toate serviciile, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontări. Ambele bănci sunt bine capitalizate, solvabile și stabile.

În totalul activelor sectorului bancar din Republica Moldova, ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. reprezintă o cotă de 3,7%, iar BC ”ENERGBANK” S.A. de 3,2 %.

Bizlaw a scris mai multe materiale despre tranzacțiile cu acțiunile băncii. Printre cumpărători se numără ”Continent” SRL, dealerul Toyota în Moldova și Oleg Voronin, fiul fostului președinte al Moldovei, Vladimir Voronin. În urma deciziei BNM, acționarii vizați trebuie să înstrăineze acțiunile deținute în capitalul social al ”Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A.

Anterior, Oleg Voronin a obținut aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei de a-și majora deținerea calificată în capitalul social al Fincombank până la 50%. Până la decizia BNM, acesta deținea oficial 12,47% din acțiunile FinComBank.