Banca Națională (BNM) a publicat în Monitorul Oficial din 5 aprilie lista băncilor care sunt societăți de importanță sistemică (de tip O-SII) și a stabilit rata amortizorului O-SII, pe bază individuală.

Astfel, în această listă au fost incluse următoarele patru instituții bancare:

 • BC ”MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
 • BC ”Moldindconbank” S.A.
 • BC ”VICTORIABANK” S.A.
 • BC ”MOBIASBANCĂ - Groupe Societe Generale” S.A.

 Pentru acestea au fost stabile următoarele rate ale amortizatorului:

 • BC ”MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. - 1,5% BC
 • ”Moldindconbank” S.A. - 1,0%
 • BC ”VICTORIABANK” S.A. - 1,0%
 • BC ”MOBIASBANCĂ - Groupe Societe Generale” S.A. - 0,5%.

Ce înseamnă o societatea de importanță sistemică?

Potrivit Legii privind activitatea băncilor, societatea de importanță sistemică este o bancă-mamă/societate de investiții-mamă, societate financiară holding-mamă, societate financiară holding mixtă-mamă sau bancă/societate de investiții  al cărei faliment sau a cărei funcționare defectuoasă ar putea declanșa un risc sistemic.

Pentru evaluarea importanţei sistemice şi identificării băncilor drept societăţi de tip O-SII, BNM utilizează o metodologie bazată pe cel puţin unul dintre criteriile următoare:

 • mărimea;
 • importanţa pentru economia Republicii Moldova;
 • anvergura activităţilor transfrontaliere;
 • interconectarea băncii sau a grupului cu sistemul financiar.

Ce este amortizatorul O-SII?

Amortizorul aferent societăţii de importanţă sistemică (amortizor O-SII) reprezintă fondurile proprii pe care o bancă de tip O-SII poate fi obligată să le menţină.

În baza criteriilor de identificare a societăţilor de tip O-SII, Banca Naţională poate impune fiecărei societăţi de tip O-SII, pe bază consolidată sau individuală, după caz, să menţină un amortizor O-SII de până la 2% din cuantumul total al expunerii la risc.