Comitetul executiv al Băncii Naționale (BNM) a decis sancționarea cu amendă a unui prestator de servicii de plată nebancar.

Potrivit unui comunicat de presă, sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea unor prevederi ale Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, precum și a unei Hotărâri a Comitetului executiv al BNM. Încălcările se referă la: nerespectarea unei prescripții anterioare a BNM și neinformarea BNM în termenul stabilit de lege, cu privire la modificarea datelor din documentele prezentate la înregistrarea agenților.

Suma totală a amenzii este de 50.000 lei și va fi achitată în bugetul de stat. BNM nu precizează numele prestatorului amendat.

Conform Regulamentului cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată nebancari, aceștia sunt societăţile de plată, furnizorii de servicii poştale în calitate de prestatori de servicii de plată, societăţile emitente de monedă electronică.

Registrul societăților emitente de monedă electronică cărora li s-a eliberat/retras licența Băncii Naționale pentru activitatea de emitere a monedei electronice include șase companii dintre care una are licența retrasă. Acesea sunt:

  • ”Paymaster” SRL;
  • ”Paynet Services” SRL;
  • ÎM OMF ”Microinvest” SRL- licență retrasă;
  • ”BPAY” S.R.L.  (denumită anterior ”Artosis” SRL);
  • ”QIWI-M” SRL (denumită anterior Î.M. ”OSMP-M” SRL);
  • ”FINTECLY” SRL.