Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a stabilit rata amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova, luând în considerare referențialul pentru amortizor la situația de la finele trimestrului II al anului 2021.

Astfel, în trimestrul II, raportul Credit/PIB trimestrial a constituit 91,5%, iar devierea raportului Credit/PIB față de tendința sa pe termen lung înregistrează valoare negativă de -13,1%. Potrivit BNM, nivelul scăzut al indicatorului Credit/PIB denotă că acumularea creditării din ultima perioadă nu prezintă un risc sistemic ciclic major, ceea ce susține decizia de a menține rata amortizorului anticiclic pentru expunerile relevante din Republica Moldova la nivelul de 0%. În același timp, Banca Națională ia în considerare accelerarea creditării din ultimele șase luni și monitorizează situația pentru a interveni, la necesitate.

În vederea calculării corecte a amortizorului anticiclic de capital specific băncii, băncile trebuie să asigure evidența adecvată a ratelor amortizorului anticiclic aplicabile pentru statele în care au expuneri relevante din credite.

BNM spune că decizia a fost luată în baza analizelor și studiilor efectuate, care au ca scop evaluarea riscurilor potențiale pentru sectorul bancar. Frecvența revizuirii ratei amortizorului anticiclic pentru Republica Moldova este trimestrială.

Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.208 din 28.10.2021 cu privire la stabilirea ratei amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.