Băncile vor avea posibilitatea să aloce mai multe fonduri pentru finanțarea proiectelor agenților economici prin credite bancare, concomitent încadrându-se în limitele reglementate.Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a aprobat un nou regulament cu privire la expunerile mari, precum și modificări la Regulamentul privind tranzacțiile băncilor cu persoanele afiliate. 

Deciziile au fost luate cu scopul de a facilita accesul sectorului real la finanțare din partea băncilor licențiate.

Astfel, Regulamentul cu privire la expunerile mari prevede o nouă modalitate de calcul a valorii expunerilor mari. În același timp, noul regulament va stimula băncile să creeze produse bancare noi și atractive pentru economia reală.

Modificările în Regulamentul cu privire la tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate, transpun aceiași modalitate de calcul a valorii expunerilor ca și pentru expunerile mari. Totodată, au fost perfecționate caracteristicile de identificare a persoanelor afiliate de către Banca Națională  în cadrul activității de supraveghere, cu scopul de a evita calificarea neîntemeiată a afiliaților.

Potrivit BNM, amendamentele au fost posibile datorită faptului că sectorul bancar a devenit unul stabil și rezilient. În procesul  de aprobare, ambele regulamente au fost consultate cu sectorul bancar și partenerii de dezvoltare.