Persoanele care nu rambursează anumite datorii se trezesc de multe ori cu executorii judecătorești la ușă.

Legislația le permite acestora să ridice sau aplice sechestru pe orice bun corporal ori universalitate de bunuri ale datornicului, care se află în circuit civil, indiferent de faptul la cine se află în posesiune, precum şi orice drept patrimonial sau creanţă.

Totodată, Codul de executare impune și câteva limite. Executorii judecătorești nu pot ridica mai multe bunuri necesare uzului personal al persoanei vizate, și anume:

Bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului persoană fizică şi al membrilor lui de familie:

 • îmbrăcămintea, pentru fiecare persoană: un palton de iarnă şi unul de toamnă, un costum de iarnă şi unul de vară (pentru bărbaţi), două rochii sau două costume de vară şi două de iarnă (pentru femei), o pălărie şi o căciulă de iarnă, două broboade de vară şi două de iarnă (pentru femei), altă îmbrăcăminte întrebuinţată timp îndelungat şi care nu are valoare;
 • încălţămintea, lenjeria de corp şi de pat, cu excepţia obiectelor confecţionate din materiale preţioase, precum şi a obiectelor care au valoare artistică;
 • toate bunurile copiilor;
 • mobila: câte un pat şi un scaun pentru fiecare persoană, o masă, un dulap pentru familie;
 • icoanele şi portretele de familie, verighetele;
 • ordinele, medaliile, alte semne distinctive cu care a fost decorat debitorul sau membrii lui de familie;
 • obiectele (inclusiv manualele şi cărţile) necesare debitorului pentru a-şi continua exercitarea profesiei;
 • mijloacele de transport speciale pentru persoanele cu dizabilităţi, obiectele necesare persoanelor cu dizabilităţi şi bolnavilor, destinate îngrijirii lor;
 • produsele alimentare în cantităţi necesare pentru hrana debitorului şi a membrilor lui de familie pe 3 luni;
 • combustibilul necesar în prepararea bucatelor şi încălzirea locuinţei familiei în perioada rece a anului;

Seminţele de culturi agricole pentru însămînţare şi sădire, în limitele necesare uzului personal al debitorului şi familiei sale, când acestea aparţin unui debitor persoană fizică, a cărui activitate nu ţine de producerea sau comercializarea acestora;

Nutreţul pentru vitele care nu au fost urmărite, necesar pînă la strînsul nutreţurilor noi sau pînă la scoaterea vitelor la păşunat, după caz;

Bunurile din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;

Alte bunuri care, conform legii, nu pot fi urmărite.

Totodată, Codul prevede și veniturile care nu pot fi urmărite, respectiv ridicate:

 • sumele plătite în legătură cu deplasarea în interes de serviciu, cu transferul, cu angajarea sau cu trimiterea la muncă în altă localitate, plata suplimentară pentru lucrul legat de deplasări frecvente;
 • indemnizaţiile plătite mamelor cu mulţi copii sau mamelor singure;
 • pensiile de întreţinere;
 • indemnizaţia unică acordată la naşterea copilului şi indemnizaţia lunară acordată pentru creşterea copilului pînă la vârsta de 3 ani;
 • indemnizaţiile de deces şi de ajutor de deces;
 • sporurile pentru muncă în condiţii grele sau vătămătoare;
 • indemnizaţiile de eliberare din serviciu;
 • indemnizaţiile persoanelor care au avut de suferit de pe urma avariei de la C.A.E. Cernobîl;
 • pensia de urmaş stabilită părintelui sau tutorelui (curatorului) pentru copii;
 • compensaţiile nominative;
 • alocaţiile sociale de stat;
 • partea pensiei în mărimea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, cu excepţia cazurilor de încasare a pensiei de întreţinere.