Activitatea brokerilor din domeniul asigurărilor ar putea fi îngreunată în urma modificărilor legislative la Legea cu privire la asigurări, pe care Parlamentul le examinează în ședința de astăzi. Amendamentele propuse pentru lectura a doua vin cu o serie de condiții mult mai dure pentru brokeri. Deși amendamentele au fost propuse anterior de către Comisia Națională a Pieței Financiare pentru dezbateri publice către instituțiile și părțile interesate, primind în totalitate avize negative de la operatorii pieței, de la Consiliul Concurenței, Delegația Uniunii Europene etc., acestea se regăsesc în proiectul de lege.

Potrivit modificărilor, se propune întroducerea, textului ”în baza unui comision achitat de asigurat”. Acest lucru ar însemna că asigurătorul stabilește un preț al asigurării, iar brokerul de asigurare își pune deasupra un comision pe care îl plătește consumatorul. În acest sens, companiile de brokeri în asigurări susțin că nu este corect ca să fie lasată la discreția brokerului de asigurare stabilirea de sine stătător a prețului asigurării, fapt ce poate scumpi neargumentat prețul asigurării pentru consumatorul neavizat. Pe de altă parte, această practică poate duce la crearea de scheme de evaziuni fiscale. De asemenea, această prevedere va crea o concurență neloială între brokerii de asigurare și celelalte verigi de distribuție a asigurărilor, reglementate de prezenta lege (agenți de asigurare, agenți bancassurance și personalul propriu al asigurătorilor), care vor putea încasa comisioane de la asigurător și nu de la consumator.

La fel, se propune ca asiguratul, persoană juridică, să transfere prima de asigurare nemijlocit la contul bancar al asigurătorului. În opinia brokerilor, această prevedere va crea un impediment major pentru consumatori, având în vedere că aceștia contactează brokerii de asigurare pentru încheierea unei asigurări, iar facturile ar urma să le ridice de la asigurători. În prezent, brokerul de asigurare deservește consumatorul de la cererea de asigurare, încasarea banilor, facturarea, emiterea poliței și contractului de asigurare, până la asistența în caz de survenire a riscului asigurat.

O altă propunere care se regăsește în document se referă la faptul ca agenții de asigurare persoană juridică să dispună de un capital social de 100.000 lei, iar brokerii de – 400.000 lei. Acest fapt, susțin experții din domeniu, va duce la faptul că se va limita accesul jucătorilor noi la piața de profil. Mai mult, cei existenți ar dispărea, fapt care va duce la pierderea locurilor de muncă, care poate atinge cifra de peste 1.000 de angajați.

Un alt amendament propune de a interzice intermediarilor în asigurări de a încasa remunerare/comisioane/alte plăți din intermedierea contractelor de asigurare RCA și Carte Verde. În acest mod, în opinia brokerilor, se dorește excluderea din piața de profil a unei verigi importante de protecție a intereselor consumatorilor, numită brokeri de asigurare.

Anterior, Consiliul Concurenței a precizat astfel de prevederi contravin art. 3, alin (1) din Legea concurenței, potrivit căruia Statul asigură libertatea activității de întreprinzător, protecția concurenței loiale și apărarea drepturilor și intereselor întreprinderilor și ale cetățenilor, contra practicilor anticoncurențiale și concurenței neloiale. Mai mult, Consiliul Concurenței menționează că: ”Prevederi similare, ce ar limita activitatea intermediarilor în asigurări în cadrul procesului de distrubuție a asigurărilor nu există în cadrul normativ comunitar și anume Directiva 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului UE din 20.01.2016 privind distribuția în asigurări”.