Brokerii de asigurare și/sau de reasigurare care practică activitatea de asistență (assistance) au dreptul de a încheia contracte cu companii nerezidente numai în scopul desfășurării activității de asistență. Legea cu privire la asigurări a fost modificată și completată. Recent, Guvernul și-a asumat răspunderea asupra proiectului de lege.

Documentul prevede că brokerii de asigurare și/sau de reasigurare vor prezenta autorității de supraveghere contractele încheiate cu companiile nerezidente, informația privind filialele (reprezentanțele), alte subdiviziuni deschise în afara teritoriului Republicii Moldova.

Aceștia, în baza contractelor de mandat privind activitatea de asistență (assistance), colectează informația despre survenirea cazului asigurat, creează și monitorizează dosarul de daună, evaluează și stabilesc valoarea daunei, regularizează cazul asigurat, garantează și/sau achită în avans costul serviciilor medicale, tehnice, financiare, juridice și/sau de orice altă natură, în limita prevăzută de condițiile de asigurare.

Contabilitatea brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare care practică activitatea de asistență (assistance) trebuie organizată astfel încât din înregistrări să derive sursele rezultatelor pentru fiecare dintre activitățile prestate. În acest scop, toate veniturile și toate cheltuielile trebuie să fie reflectate potrivit originii lor. Cheltuielile comune rezultate din toată activitatea se înregistrează separat, pentru fiecare activitate, în conformitate cu o metodă de repartizare aprobată de către autoritatea de supraveghere.

Brokerii de asigurare și/sau de reasigurare care prestează servicii de asistență (assistance), suplimentar la condițiile prevăzute de lege pentru toți brokerii, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele:

  • să aibă ca obiect de activitate, pe lângă intermedierea în asigurări, activitatea de asistență (assistance);
  • să dețină un centru de consultanță și asistență/coordonare disponibil în regim non-stop, ai cărui colaboratori să vorbească fluent limbile română, rusă, engleză, alte limbi străine, după caz;
  • să dețină un sistem informațional care să permită înregistrarea și gestionarea dosarelor de daună în regim interactiv;
  • să dețină un sistem de telefonie multicanal care să permită asiguraților de a fi în contact cu centrul de consultanță și asistență/coordonare în regim nonstop;
  • să dețină în statele de personal cel puțin un angajat cu studii medicale;
  • să asigure deservirea directă, de către prestatorii de servicii medicale, juridice, tehnice sau financiare, a minimum 70% din numărul de cazuri de asigurare înregistrate.